Uchwała nr: VI/62/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku

Dodano: 25 czerwca 2019 r. - godz. 11:39

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VI/62/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 9 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Długosiodło na lata 2019-2030 zgodnie z Załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
  2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 692

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061