Uchwała nr: V/52/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 24 czerwca 2019 r. - godz. 08:29

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr V/52/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Na podstawie art. 18. ust.1 i art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz §11 ust.1 statutów sołectw uchwalonych uchwałą Nr XVIII/181/2000 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2000 roku Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach utworzonych na terenie gminy Długosiodło w terminie do końca kwietnia 2019r.
  2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do ustalenia szczegółowego terminarza zebrań wiejskich dla dokonania wyborów, o których mowa w ust.1.

§ 2.

Tryb przeprowadzenia wyborów określają statuty sołectw.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 781

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061