Uchwała nr: IV/36/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dodano: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 08:59

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr IV/36/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz §64 ust.1 i ust.3 Statutu Gminy Długosiodło uchwalonego uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XXXII/391/2018 r. z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 30 października 2018 r., poz.10342 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Długosiodło liczącą 5.członków w składzie:

  1. Iciński Adam Mirosław
  2. Machnowski Marek
  3. Pakieła Danuta
  4. Pałubiński Tadeusz Janusz
  5. Pawłowski Rafał.

§ 2.

Komisja, na posiedzeniu, dokona wyboru ze swego grona wiceprzewodniczącego komisji.

§ 3.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długosiodło, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej bip.dlugosiodlo.pl.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-11 godz. 21:27

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 865 030

Liczba pojedynczych informacji:
3 061

Liczba plików (załączników):
5 064