Uchwała nr: XXIV/264/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Dodano: 11 września 2017 r. - godz. 14:06

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXIV/264/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie nadania "Honorowego Obywatelstwa Gminy Długosiodło"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1.

Na wniosek Wójta Gminy Długosiodło nadaje się "Honorowe Obywatelstwo Gminy Długosiodło" księdzu kanonikowi Stanisławowi Marcowi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 041

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991