Uchwała nr: XXIII/259/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku

Dodano: 17 sierpnia 2017 r. - godz. 13:55

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXIII/259/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się Rady Gminy Długosiodło ze:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
  2. sprawozdaniem finansowym,
  3. informacją o stanie mienia gminy,
  4. stanowiskiem komisji rewizyjnej,
  5. opinią regionalnej izby obrachunkowej o wniosku sporządzonym przez komisję rewizyjną, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 038

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991