Uchwała nr: XXIII/255/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku

Dodano: 17 sierpnia 2017 r. - godz. 13:02

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXIII/255/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2016 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 127

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991