Uchwała nr: XXIII/252/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku

Dodano: 17 sierpnia 2017 r. - godz. 12:42

Ostatnio zmodyfikowano: 17 sierpnia 2017 r. - godz. 12:51

Uchwała Nr XXIII/252/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Sieczychy do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wyszkowskiego:

  1. Zalicza się drogę w miejscowości Sieczychy do kategorii dróg gminnych.
  2. Przebieg drogi określają załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 043

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991