Uchwała nr: XXIII/250/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku

Dodano: 17 sierpnia 2017 r. - godz. 12:34

Ostatnio zmodyfikowano: 17 sierpnia 2017 r. - godz. 12:50

Uchwała Nr XXIII/250/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie przyjęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie przejęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku Stare Bosewo - Chrzczanka Włościańska o długości 2.100 mb.
  2. Przejęcie w zarząd odcinka drogi, o których mowa w ust. 1 następuje w celu wykonania remontu utwardzonego pobocza.
  3. Przejęcie w zarząd odcinka drogi, o których mowa w ust. 1 następuje na czas nieokreślony.

§ 2.

Szczegółowe obowiązki stron określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Długosiodło i Zarządem Powiatu Wyszkowskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 125

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991