Uchwała nr: XXIII/249/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku

Dodano: 17 sierpnia 2017 r. - godz. 12:28

Ostatnio zmodyfikowano: 17 sierpnia 2017 r. - godz. 12:50

Uchwała Nr XXIII/249/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 czerwca 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Długosiodło"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XIV/122/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Długosiodło” wprowadza się zmiany, wprowadzone do planu odnowy miejscowości przez zebranie wiejskie sołectwa Długosiodło w dniu 19 czerwca 2017 roku, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 058

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991