Nr 228

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Dodano: 16 września 2019 r. - godz. 11:45Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 837

Nr 227

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa mostu JNI 01006557 w ciągu DP nr 4402W na rzece Wymakracz w miejscowości Nowa Pecyna.

Dodano: 12 września 2019 r. - godz. 12:36Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 771

Nr 226

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Długosiodło pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Mickiewicza w Długosiodle do cieku Wymakracz.

Dodano: 03 września 2019 r. - godz. 12:15Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 796

Nr 225

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Dodano: 30 sierpnia 2019 r. - godz. 08:20Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 987

Nr 224

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa mostu JNI 01006557 w ciągu DP nr 4402W na rzece Wymakracz w miejscowości Nowa Pecyna.

Dodano: 29 sierpnia 2019 r. - godz. 13:19Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 899

Nr 223

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy ws. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu JNI 01006557 w ciągu DP nr 4402W na rzece Wymakracz w miejscowości Nowa Pecyna informujące o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dodano: 20 sierpnia 2019 r. - godz. 11:33Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 877

Nr 222

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę rowów przydrożnych na działkach położonych w miejscowości Sieczychy.

Dodano: 07 sierpnia 2019 r. - godz. 18:02Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 875

Nr 221

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Mickiewicza w Długosiodle do cieku wodnego Wymakracz.

Dodano: 01 sierpnia 2019 r. - godz. 11:38Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 899

Nr 220

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie "Budowa drogi gminnej od drogi gminnej Nr 440223W do drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło - gmina Długosiodło".

Dodano: 16 lipca 2019 r. - godz. 10:31Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1118

Nr 219

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejscowościach: Zamość, Dalekie, Kalinowo, Chorchosy w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej "Budowy drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie".

Dodano: 16 lipca 2019 r. - godz. 08:39Zmodyfikowano: 16 lipca 2019 r. - godz. 08:42Licznik odwiedzin: 963

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-12-03 godz. 15:47

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 201 565

Liczba pojedynczych informacji:
3 148

Liczba plików (załączników):
5 296