Nr 211

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenie wodnoprawne wydanej przez Starostę Wyszkowskiego oraz ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Kornaciska do ziemi (rowu na działce położonej w m. Kornaciska).

Dodano: 14 czerwca 2019 r. - godz. 13:08Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 48

Nr 210

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu projektowanej myjni samochodowej.

Dodano: 10 czerwca 2019 r. - godz. 12:17Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 81

Nr 209

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie" w miejscowości Zamość, Sieczychy, Dalekie - gmina Długosiodło.

Dodano: 05 czerwca 2019 r. - godz. 16:36Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 72

Nr 208

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Długosiodło ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś".

Dodano: 31 maja 2019 r. - godz. 14:37Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 82

Nr 207

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku dworca kolejowego Przetycz w Starym Bosewie.

Dodano: 28 maja 2019 r. - godz. 12:46Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 88

Nr 206

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie: Blochy, Chorchosy i Kalinowo.

Dodano: 28 maja 2019 r. - godz. 12:40Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 72

Nr 205

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Długosiodło ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki".

Dodano: 23 maja 2019 r. - godz. 15:46Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 61

Nr 204

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi gminnej Nr 440213W w miejscowości Kalinowo" gm. Długosiodło.

Dodano: 12 kwietnia 2019 r. - godz. 11:45Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 170

Nr 203

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr 201, 200 w m. Kornaciska, wykonanie wylotu rurociągu na działce nr 96 w m. Kornaciska, usługę wodną obejmującą trwałe odwadnianie obiektów zlokalizowanych na działkach 198, 199, 200, 201 w m. Kornaciska.

Dodano: 06 marca 2019 r. - godz. 12:07Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 216

Nr 202

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na posadowienie budynku letniskowego i gromadzenie ścieków w szczelnym zbiorniku na terenie działki nr 239/2 w m. Ostrykół Dworski.

Dodano: 06 marca 2019 r. - godz. 11:58Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 161

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 401

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431