Nr 246

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na poprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. wykonanie przejścia kablem sieci elektroenergetycznej średniego napięcia m.in. pod dnem rzeki strugi na terenie działki o nr ew. 170 w Grądach Zalewnych.

Dodano: 05 maja 2020 r. - godz. 09:39Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 407

Nr 245

Zawiadomienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków

Zawiadomienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków o podjęciu decyzji w sprawie wykonania zabiegu ratowniczego (zabieg chemiczny metodą agrolotniczą) w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Wyszków.

Dodano: 29 kwietnia 2020 r. - godz. 16:41Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 445

Nr 244

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejscowości Stare Bosewo i Chrzczanka Folwark.

Dodano: 27 kwietnia 2020 r. - godz. 16:17Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 459

Nr 243

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodano: 27 marca 2020 r. - godz. 11:16Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 609

Nr 242

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych obejmującego posadownienie budynku gospodarczego na działce nr ewid. 10/2 obręb Nowa Wieś

Dodano: 25 marca 2020 r. - godz. 17:21Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 373

Nr 241

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejscowości Długosiodło.

Dodano: 16 marca 2020 r. - godz. 11:30Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 362

Nr 240

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 listopada 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni wierconej nr 2 ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego, na działce nr 416/33 w Starym Bosewie - SUW Stare Bosewo.

Dodano: 29 stycznia 2020 r. - godz. 13:41Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 592

Nr 239

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości (położonych w miejscowościach: Przetycz-Folwark, Chorchosy, Blochy, Augustowo) w celu modernizacji istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 15kV relacji Przetycz - Białebłoto i zastąpieniu jej podziemną linią kablową.

Dodano: 24 stycznia 2020 r. - godz. 14:55Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 551

Nr 238

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło" gm. Długosiodło.

Dodano: 14 stycznia 2020 r. - godz. 12:40Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 544

Nr 237

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło" gm. Długosiodło.

Dodano: 06 grudnia 2019 r. - godz. 13:25Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 685

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-11-26 godz. 15:22

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 182 421

Liczba pojedynczych informacji:
3 141

Liczba plików (załączników):
5 286