Nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 21.03.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło zawiadamia o wydaniu przez RDOŚ w Warszawie postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie nieruchomości we wsiach: Marianowo, Adamowo, Zygmuntowo, Stasin, Sieczychy w gminie Długosiodło.

Dodano: 23 marca 2011 r. - godz. 10:41Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1493

Nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011 r. o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wydanie opinii w zwiazku z przeprowadzaną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej Nr 4407W na odcnku Nowa Wieś - Porządzie.

Dodano: 27 stycznia 2011 r. - godz. 14:34Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1229

Nr 3

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 13 stycznia 2011 roku, które utrzymuje w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 września 2010 roku nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej relacji Ostrołęka - Wyszków..."

Dodano: 25 stycznia 2011 r. - godz. 13:38Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1235

Nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 stycznia 2011 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie.

Dodano: 25 stycznia 2011 r. - godz. 13:36Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1218

Nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Długosiodło na lata 2010-2015”.

Dodano: 25 stycznia 2011 r. - godz. 13:35Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1308

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-11-26 godz. 15:22

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 182 415

Liczba pojedynczych informacji:
3 141

Liczba plików (załączników):
5 286