Nr 256

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym na działce ew. nr 546 Ostrykół Włościański.

Dodano: 20 sierpnia 2020 r. - godz. 14:50Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 182

Nr 255

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Wyszkowskiego na pobór wód podziemnych na działce o nr. ewid. 311, obręb 0032 Stare Bosewo.

Dodano: 06 lipca 2020 r. - godz. 15:52Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 332

Nr 254

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo".

Dodano: 01 lipca 2020 r. - godz. 15:18Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 323

Nr 253

Decyzja Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Decyzja Starosty Powiatu Wyszkowskiego orzekająca o nieustaleniu na dzień 1 stycznia 2016 r. wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Sieczychy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1 o powierzchni 5,52 ha, położonej w obrębie 0038 Zamość.

Dodano: 19 czerwca 2020 r. - godz. 13:22Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 382

Nr 252

Decyzja Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Decyzja Starosty Powiatu Wyszkowskiego orzekająca o nieustaleniu na dzień 1 stycznia 2016 r. wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Sieczychy i Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 90 o powierzchni 8,41 ha, położonej w obrębie 0038 Zamość.

Dodano: 19 czerwca 2020 r. - godz. 13:21Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 360

Nr 251

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na poprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych (kanalizacji kablowej) pod dnem cieku Kabat w km linii kolejowej LK 29 - km 42+850, na działce nr 46/2, obręb Stare Bosewo, gmina Długosiodło w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach NPW ERTMS".

Dodano: 02 czerwca 2020 r. - godz. 12:00Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 448

Nr 250

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na poprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych (kanalizacji kablowej) pod dnem cieku Struga w km linii kolejowej LK 29 - km 38+960, na działce nr 46/13, obręb Stare Bosewo, gmina Długosiodło w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach NPW ERTMS".

Dodano: 02 czerwca 2020 r. - godz. 11:58Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 379

Nr 249

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na poprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych (kanalizacji kablowej) pod dnem cieku Wymakracz w km linii kolejowej LK 29 - km 41+615, na działce nr 46/4, obręb Stare Bosewo, gmina Długosiodło w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach NPW ERTMS".

Dodano: 02 czerwca 2020 r. - godz. 11:56Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 361

Nr 248

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 08 maja 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji zmieniającej decyzję Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 3/2018 z dnia 11.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo".

Dodano: 20 maja 2020 r. - godz. 16:40Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 419

Nr 247

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R na linii kolejowej nr 29 w miejscowości Zygmuntowo.

Dodano: 08 maja 2020 r. - godz. 12:18Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 433

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-11-26 godz. 15:22

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 182 342

Liczba pojedynczych informacji:
3 141

Liczba plików (załączników):
5 286