Obwieszczenia dotycząca wyborów w tym Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 znajdują się w MENU -> WYBORY

Nr 504

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 08.04.2024 (znak: WIR-I.7841.4.1.2023.MSK) o wydaniu decyzji ws. udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, inwestycja: "Rozbiórka linii napowietrznej 220kV Miłosna-Ostrołęka na odcinku Ostrołęka - Stanisławów będąca częścią zadania inwestycyjnego pn. Budowa linii 400kV Ostrołęka - Stanisławów".

Dodano: 16 kwietnia 2024 r. - godz. 09:44Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 226

Nr 503

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie PGW Wody Polskie BS.ZUZ.4210.55.2024 z dnia 28.03.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń tj. wprowadzanie uprzednio oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych do ziemi na działce nr 417/11 obręb Stare Bosewo.

Dodano: 04 kwietnia 2024 r. - godz. 13:57Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 179

Nr 502

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 29.03.2024 (znak: RZ.6730.9.2024.ŁS) o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizacja inwestycji: teren części działki ew. nr 30/4 obręb (0031) Stara Pecyna, gmina Długosiodło.

Dodano: 04 kwietnia 2024 r. - godz. 08:43Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 151

Nr 501

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie PGW Wody Polskie BS.ZUZ.4210.22.2024 z dnia 21.03.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wykonanie 2 odcinków rowu przydrożnego oraz likwidację 3 odcinków rowu przydrożnego zlokalizowanych na działkach w obrębie Augustowo.

Dodano: 25 marca 2024 r. - godz. 15:13Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 289

Nr 500

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.03.2024 (znak: SPN-O.7570.27.31.2023.MW) o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0040 Zygmuntowo oznaczonej jako działka nr 232.

Dodano: 25 marca 2024 r. - godz. 15:09Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 172

Nr 499

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.03.2024 (znak: WIR-I.7841.4.1.2023.MSK) o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę "Rozbiórka linii napowietrznej 220kV Miłosna - Ostrołęka na odcinku Ostrołęka - Stanisławów będąca częścią zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii 400kV Ostrołęka - Stanisławów".

Dodano: 20 marca 2024 r. - godz. 16:55Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 166

Nr 498

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 13.03.2024 (znak: RZ.6730.36.2023.ŁS) o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizacja inwestycji: teren części działki ew. nr 29/9 obręb (0006) Chrzczanka-Folwark, gmina Długosiodło.

Dodano: 18 marca 2024 r. - godz. 19:48Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 138

Nr 497

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 13.03.2024 o wydaniu decyzji Nr 15/2024, znak: RZ.6730.29.2023.ŁS o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizacja inwestycji: teren części działek ew. nr: 329/4 i 330 obręb (0032) Stare Bosewo, gmina Długosiodło.

Dodano: 18 marca 2024 r. - godz. 19:45Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 126

Nr 496

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 07.03.2024 (znak: RZ.6730.4.2024.ŁS) o przygotowaniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: budowa 4 budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizacja inwestycji: teren działki ew. nr 390 obręb (0007) Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło.

Dodano: 12 marca 2024 r. - godz. 08:59Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 135

Nr 495

Decyzja Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Decyzja Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29.02.2024 o odmowie ustalenia, że nieruchomości 194/2, 328/4, 446 położone w obrębie Przetycz-Folwark stanowią wspólnotę gruntową i o ustaleniu, że ww. nieruchomości stanowią mienie gromadzkie.

Dodano: 11 marca 2024 r. - godz. 11:24Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 145

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-06-12 godz. 09:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 867 388

Liczba pojedynczych informacji:
4 319

Liczba plików (załączników):
7 953

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe