Nr 30

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie drogi gminnej od drogi powiatowej nr 4401W do miejscowości Małaszek" w miejscowości Nowe Bosewo, gmina Długosiodło.

Dodano: 01 lutego 2013 r. - godz. 10:20Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 697

Nr 29

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie drogi gminnej od drogi powiatowej nr 4401W do miejscowości Malaszek" gm. Długosiodło.

Dodano: 21 grudnia 2012 r. - godz. 14:51Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 715

Nr 28

Zawiadomienie w sprawie budowy drogi gminnej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej od drogi powiatowej nr 4401W do miejscowości Małaszek”.

Dodano: 10 sierpnia 2012 r. - godz. 14:26Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 720

Nr 27

Obwieszczenie w sprawie "Budowa Zakładu Produkcji Garmażeryjnej"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zakładu Produkcji Garmażeryjnej"

Dodano: 17 kwietnia 2012 r. - godz. 17:10Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 899

Nr 26

Zawiadomienie w sprawie "Budowa Zakładu Produkcji Garmażeryjnej"

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zakładu Produkcji Garmażeryjnej"

Dodano: 19 marca 2012 r. - godz. 11:45Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 775

Nr 25

Zawiadomienie w sprawie "Budowa Zakładu Produkcji Garmażeryjnej"

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia uzgadniającego realizację oraz określającego warunki dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Produkcji Garmażeryjnej w miejscowości Zamość, gmina Długosiodło.

Dodano: 19 marca 2012 r. - godz. 11:45Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 711

Nr 24

Konsultacje społeczne

W związku z obowiązkiem, jakie nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Długosiodło przedstawia do konsultacji "Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012".

Dodano: 18 października 2011 r. - godz. 12:52Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 861

Nr 23

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zamówienie uzupełniające do umowy nr 33/2011 na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i internetu oraz świadczenie usługi dostępu do internetu dla 34 gospodarstw domowych na terenie Gminy Długosiodło.

Dodano: 11 października 2011 r. - godz. 15:50Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1001

Nr 22

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.

Dodano: 07 września 2011 r. - godz. 16:10Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 785

Nr 21

Komunikat OKW w Siedlcach

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach o dodatkowym dyżurze pełnionym przez Komisję

Dodano: 24 sierpnia 2011 r. - godz. 15:32Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 684

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 330

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431