Nr 8

Obwieszczenie w sprawie wyborów uzupełniających

Wójt Gminy Długosiodło podaje do wiadomości wyborców granice okręgu wyborczego Nr 8, w którym w dniu 22 maja 2011 r. przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające.

Dodano: 25 marca 2011 r. - godz. 15:09Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 644

Nr 7

Zawiadomienie w sprawie "Budowa Zakładu Produkcji Garmażeryjnej"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa Zakładu Produkcji Garmażeryjnej w m. Zamość, gm. Długosiodło, powiat wyszkowski”

Dodano: 23 marca 2011 r. - godz. 15:13Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 636

Nr 6

Zawiadomienie w sprawie „Budowy stacji diagnostycznej wraz z częścią warsztatową i handlową"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji diagnostycznej wraz z częścią warsztatową i handlową w m. Długosiodło, gmina Długosiodło, na działce nr ew. 779/1”

Dodano: 23 marca 2011 r. - godz. 13:23Zmodyfikowano: 08 kwietnia 2011 r. - godz. 13:03Licznik odwiedzin: 734

Nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 21.03.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło zawiadamia o wydaniu przez RDOŚ w Warszawie postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie nieruchomości we wsiach: Marianowo, Adamowo, Zygmuntowo, Stasin, Sieczychy w gminie Długosiodło.

Dodano: 23 marca 2011 r. - godz. 10:41Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 870

Nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011 r. o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wydanie opinii w zwiazku z przeprowadzaną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej Nr 4407W na odcnku Nowa Wieś - Porządzie.

Dodano: 27 stycznia 2011 r. - godz. 14:34Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 704

Nr 3

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 13 stycznia 2011 roku, które utrzymuje w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 września 2010 roku nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej relacji Ostrołęka - Wyszków..."

Dodano: 25 stycznia 2011 r. - godz. 13:38Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 739

Nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 stycznia 2011 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie.

Dodano: 25 stycznia 2011 r. - godz. 13:36Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 677

Nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Długosiodło na lata 2010-2015”.

Dodano: 25 stycznia 2011 r. - godz. 13:35Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 675

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-12-12 godz. 15:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 561 036

Liczba pojedynczych informacji:
2 522

Liczba plików (załączników):
4 049