Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dodano: 18 listopada 2020 r. - godz. 16:32

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:

  1. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych ze studni Nr 1 zlokalizowanej na działce o numerze ew. 309 obręb 0007 Chrczanka Włościańska oraz odprowadzenie wód popłucznych do ziemi;
  2. wygaszenie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzania wód popłucznych do gruntu na działce o numerze ew. 309 obręb 0007 Chrczanka Włościańska;

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-11-26 godz. 15:22

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 182 433

Liczba pojedynczych informacji:
3 141

Liczba plików (załączników):
5 286