Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dodano: 30 października 2019 r. - godz. 16:53

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wydaniu dnia 23.10.2019 postanowienia o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce znak BI.ZUZ.5.421.93.2019.JM z dnia 29.08.2019 udzielającej Gminie Długosiodło pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Mickiewicza z terenu działki o nr ew. 53 obręb 0010 Długosiodło, do wód tj. do cieku Wymakracz w obrębie działki o nr ew. 273 obręb 0010 Długosiodło.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-10 godz. 15:03

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 761 074

Liczba pojedynczych informacji:
3 035

Liczba plików (załączników):
5 018