Obwieszczenie Wójta Gminy

Dodano: 12 lipca 2019 r. - godz. 08:52

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DŁUGOSIODŁO

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) oraz w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 95/19 z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim, Wójt Gminy Długosiodło informuje, że na terenie gminy Długosiodło, dopuszczono w roku 2019 do uprawy konopie włókniste na obszarze o łącznej powierzchni 4,30 ha. Na pozostałym obszarze uprawa maku lub konopi włóknistych jest zabroniona.

Zgodnie z zapisami z art. 51 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w przypadku stwierdzenia uprawy maku lub konopi włóknistych, Wójt Gminy wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu na koszt prowadzącego uprawę.

Wójt Gminy Długosiodło
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-12-06 godz. 13:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 123 332

Liczba pojedynczych informacji:
2 869

Liczba plików (załączników):
4 594