Obwieszczenie RDOŚ

Dodano: 04 lipca 2019 r. - godz. 13:39

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 r. zawiadamiające o:

  • wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o opinię ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni wierconej nr 2, ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego, na działce nr 416/33 w Starym Bosewie - SUW Stare Bosewo,
  • wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-10-14 godz. 02:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 007 552

Liczba pojedynczych informacji:
2 835

Liczba plików (załączników):
4 548