STRONA GŁÓWNA » INFORMACJE - ARCHIWUM

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wersja nr: 1 z 1

Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 30 stycznia 2019 r. - godz. 14:12

Link do ostatniej wersji artykułu: Rekrutacja do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2

Dodano: 30 stycznia 2019 r. - godz. 14:12

Szanowni Rodzice!

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz.996 z późn.zm.), zarządzeniu Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego i terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym oraz uchwale Nr XX/225/2017 z 24 lutego 2017r. Rady Gminy Długosiodło w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki.

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 3 -6 lat czyli urodzone w latach 2013-2016.

 • Przedszkole Samorządowe w Długosiodle wychowanie przedszkolne realizuje dla dzieci w wieku 3-4 lat czyli urodzonych w latach 2015-2016.
 • Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Starym Bosewie wychowanie przedszkolne realizuje dla dzieci w wieku 3-6 lat czyli urodzonych w latach 2013-2016.
 • Oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych wychowanie przedszkolne realizują dla dzieci w wieku 5 i 6 lat czyli urodzone w 2013r.- 2014r.
 • Na wniosek rodzica dziecko 5 letnie może odbywać obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica dziecka.

Wnioski można pobrać w danym przedszkolu ,szkole lub skorzystać z linków załączonych do niniejszej informacji.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło.

 1. W przypadku , gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodle jest większa niż liczba wolnych miejsc , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 2. Kryteria wymienione w pkt1 mają jednakową wartość.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami,cna drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 4. Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
  1. Oboje rodzice dziecka pracują lub uczą się w trybie dziennym, 4 Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, nauce,
  2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, szkoły, 3 Dokumenty potwierdzające kryterium są w posiadaniu placówki,
  3. Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu 7 godzin i więcej, 2 Oświadczenie rodziców,
  4. Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu przedszkola , szkoły. 1 Oświadczenie rodziców.
 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Długosiodło mogą być przyjmowani do przedszkola , oddziału przedszkolnego , jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole, oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 4)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-03-02 godz. 13:55

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 483 367

Liczba pojedynczych informacji:
3 213

Liczba plików (załączników):
5 545

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe