Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Dodano: 04 czerwca 2018 r. - godz. 15:01

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację
o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Długosiodło,

które odbyły się w dniu 25 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło.

 1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00021333/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 324/16 o powierzchni 0,1401 ha, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości - 30 000,00 zł

  najwyższa cena osiągnięta w przetargu - brak
  liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0 ( brak wpłat wadium )
  liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
  nabywca nieruchomości - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym
 2. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00021333/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 324/22 o powierzchni 0,1006 ha, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości - 20 000,00 zł

  najwyższa cena osiągnięta w przetargu - brak
  liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0 ( brak wpłat wadium )
  liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
  nabywca nieruchomości - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-10 godz. 15:03

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 761 155

Liczba pojedynczych informacji:
3 035

Liczba plików (załączników):
5 018