Nr 47

Rekrutacja do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Dodano: 30 stycznia 2019 r. - godz. 14:12Zmodyfikowano: 05 lutego 2019 r. - godz. 15:50Licznik odwiedzin: 747

Nr 46

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Długosiodło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Dodano: 18 grudnia 2018 r. - godz. 15:13Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 508

Nr 45

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Długosiodło, które odbyły się w dniu 26 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło

Dodano: 06 listopada 2018 r. - godz. 08:37Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 521

Nr 44

Informacja o realizacji zadań oświatowych

Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Długosiodło za rok szkolny 2017/2018

Dodano: 25 października 2018 r. - godz. 10:59Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 466

Nr 43

Informacja oświatowa

Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oaz wskaźnik zwiększający obowiązujące w 2018 roku po aktualizacji

Dodano: 23 października 2018 r. - godz. 10:30Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 498

Nr 42

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),podaję do publicznej wiadomości: Informację...

Dodano: 14 sierpnia 2018 r. - godz. 09:01Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 648

Nr 41

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Długosiodło na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Długosiodło oraz na stronie internetowej: w...

Dodano: 07 sierpnia 2018 r. - godz. 09:37Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 692

Nr 40

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),podaję do publicznej wiadomości: Informację ...

Dodano: 03 lipca 2018 r. - godz. 13:39Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 652

Nr 39

Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Wójt Gminy Długosiodło na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Długosiodło oraz na stro...

Dodano: 03 lipca 2018 r. - godz. 13:21Zmodyfikowano: 03 lipca 2018 r. - godz. 13:23Licznik odwiedzin: 650

Nr 38

Informacja ws. obowiązującej od dnia 06 czerwca 2018 r. ceny wody i ścieków

Zgodnie z art. 24e ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U., poz. 1152) Wójt Gminy Długosiodło zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzon...

Dodano: 27 czerwca 2018 r. - godz. 08:49Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 669

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 212 802

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671