Nr 45

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Długosiodło, które odbyły się w dniu 26 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło

Dodano: 06 listopada 2018 r. - godz. 08:37Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 445

Nr 44

Informacja o realizacji zadań oświatowych

Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Długosiodło za rok szkolny 2017/2018

Dodano: 25 października 2018 r. - godz. 10:59Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 398

Nr 43

Informacja oświatowa

Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oaz wskaźnik zwiększający obowiązujące w 2018 roku po aktualizacji

Dodano: 23 października 2018 r. - godz. 10:30Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 426

Nr 42

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),podaję do publicznej wiadomości: Informację...

Dodano: 14 sierpnia 2018 r. - godz. 09:01Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 591

Nr 41

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Długosiodło na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Długosiodło oraz na stronie internetowej: w...

Dodano: 07 sierpnia 2018 r. - godz. 09:37Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 624

Nr 40

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),podaję do publicznej wiadomości: Informację ...

Dodano: 03 lipca 2018 r. - godz. 13:39Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 584

Nr 39

Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Wójt Gminy Długosiodło na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Długosiodło oraz na stro...

Dodano: 03 lipca 2018 r. - godz. 13:21Zmodyfikowano: 03 lipca 2018 r. - godz. 13:23Licznik odwiedzin: 572

Nr 38

Informacja ws. obowiązującej od dnia 06 czerwca 2018 r. ceny wody i ścieków

Zgodnie z art. 24e ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U., poz. 1152) Wójt Gminy Długosiodło zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzon...

Dodano: 27 czerwca 2018 r. - godz. 08:49Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 607

Nr 37

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: Informację...

Dodano: 04 czerwca 2018 r. - godz. 15:01Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 536

Nr 36

Informacja ws. udzielonej pomocy publicznej w 2017 roku

Wójt Gminy Długosiodło podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 (w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017) udzielono pomocy publiczn...

Dodano: 30 maja 2018 r. - godz. 13:04Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 494

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-11-12 godz. 15:00

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 088 098

Liczba pojedynczych informacji:
2 858

Liczba plików (załączników):
4 579