Nr 72

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Informacja ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Dodano: 12 marca 2020 r. - godz. 12:22Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 464

Nr 71

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia.

Dodano: 31 stycznia 2020 r. - godz. 14:37Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 712

Nr 70

Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie

Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych (wydobywanie kopalin, wykonywanie prac geologicznych - np. wiercenie studni).

Dodano: 29 stycznia 2020 r. - godz. 11:27Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 583

Nr 69

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Dodano: 28 stycznia 2020 r. - godz. 14:07Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 632

Nr 68

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Dodano: 28 stycznia 2020 r. - godz. 14:04Zmodyfikowano: 28 stycznia 2020 r. - godz. 14:09Licznik odwiedzin: 833

Nr 67

Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Dodano: 15 stycznia 2020 r. - godz. 16:37Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 658

Nr 66

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło, który odbył się w dniu 08 listopada 2019 r.

Dodano: 20 listopada 2019 r. - godz. 16:00Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 719

Nr 65

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia.

Dodano: 08 listopada 2019 r. - godz. 13:18Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 708

Nr 64

Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Długosiodło za rok szkolny 2018/2019

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe / Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm./ W art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm./ zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty między innymi w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy.

Dodano: 24 października 2019 r. - godz. 13:28Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 820

Nr 63

Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oaz wskaźnik zwiększający - aktualizacja

Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oaz wskaźnik zwiększający obowiązujący w 2019 roku - aktualizacja

Dodano: 16 października 2019 r. - godz. 15:38Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 738

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-12-03 godz. 15:47

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 201 551

Liczba pojedynczych informacji:
3 148

Liczba plików (załączników):
5 296