STRONA GŁÓWNA » Instrukcja obsługi BIP

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wersja nr: 1 z 1

Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 01 grudnia 2010 r. - godz. 13:37

Link do ostatniej wersji artykułu: Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to ujednolicony system udostępniania informacji publicznej w Internecie. BIP Urzędu Gminy Długosiodło działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Strona gówna BIP składa się z trzech bloków funkcjonalnych. Blok "Informacje" prezentuje: dane teleadresowe Urzędu Gminy, dane statystyczne dynamicznej treści biuletynu (liczniki pozycji informacyjnych które w danej chwili są aktualne), pole formularza wyszukiwarki zawartości biuletynu według zadanej frazy, przydatne linki do witryn internetowych powiązanych tematycznie.
Blok "Aktualności" prezentuje bieżące informacje dotyczące pracy urzędu uporządkowane w kolejności chronologicznej według daty zamieszczenia. Pozycja bloku "aktualności" opatrzona literą "A" (kolor zielony) to informacja która w danej chwili jest aktualna (nie uległa przedawnieniu), litera "N" (kolor szary) oznacza, że dana informacja jest nieaktualna (uległa przedawnieniu). Blok "Menu" to spis tematyczny poszczególnych działów biuletynu.

Dział "Zamówienia Publiczne" zawiera informacje o postępowaniach przetargowych. Strona główna "Zamówień Publicznych" zawiera chronologiczny spis poszczególnych przetargów, gdzie każdy z nich jest opatrzony następującymi informacjami:

 1. status przetargu,
  • aktualny (nie upłynął termin składania ofert),
  • zamknięty (upłynął termin składania ofert),
  • rozstrzygnięty, (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)
  • unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)
 2. opis ogólny (ogólna treść ogłoszenia),
 3. czas zamieszczenia, czas ostatniej modyfikacji treści przetargu,
 4. liczbę odwiedzin danej pozycji.

Dział "Ogłoszenia" zawiera poszczególne pozycje ogłoszeń które zamieszczone są w porządku chronologicznym według daty zamieszczenia. Każda pozycja ogłoszenia jest opatrzona informacją o dacie deaktualizacji czyli czasie po którym dane ogłoszenie przestaje być aktualne.

Dział "Informacje" to spis informacji podanych do publicznej wiadomości które mają charakter "stały" - nie podlegają deaktualizacji

Dział "Uchwały Rady Gminy" to spis uchwał uporządkowany w kolejności chronologicznej według daty Sesji Rady Gminy

Dział "Oświadczenia majątkowe" to spis podzielony na trzy główne kategorie: (1) rada gminy; (2) władze gminy i pracownicy urzędu; (3) kierownicy jednostek organizacyjnych. W każdej kategorii poszczególne "pozycje" sortowane są w kolejności alfabetycznej według nazwiska osoby składającej oświadczenie. Strona główna działu zawiera oświadczenia które archiwizowane są według roku w którym istniał dany stan majątkowy osoby składającej oświadczenie. Funkcja "wybierz rok..." pozwala na wyświetlenie oświadczeń które były składane według stanu majątku na dany rok wcześniejszy.

Informacje zamieszczone w biuletynie oprócz postaci tekstowej lub graficznej mogą mieć formę załączników (plików do pobrania). Każdy plik będący załącznikiem (oprócz swojej nazwy i rozszerzenia) jest opatrzony następującymi informacjami: objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik, data i czas importu.
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików »tutaj« publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania którymi można "otworzyć" udostępniane dokumenty.

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 217 449

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671