ID 227

Tytuł:

Ochrona ubezpieczeniowa Gminy Długosiodło ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

usługi

Data i czas dodania:

21 sierpnia 2018 r. - godz. 16:15

Termin składania ofert:

29 sierpnia 2018 r. - godz. 11:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

05 września 2018 r. - godz. 19:06

Termin otwarcia ofert:

29 sierpnia 2018 r. - godz. 11:15

ID 226

Tytuł:

Dowóz uczniów do szkół ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

usługi

Data i czas dodania:

16 sierpnia 2018 r. - godz. 15:52

Termin składania ofert:

24 sierpnia 2018 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

14 września 2018 r. - godz. 17:47

Termin otwarcia ofert:

24 sierpnia 2018 r. - godz. 12:30

ID 225

Tytuł:

Dostawa artykułów żywnościowych ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Data i czas dodania:

16 sierpnia 2018 r. - godz. 15:23

Termin składania ofert:

28 sierpnia 2018 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

17 września 2018 r. - godz. 13:23

Termin otwarcia ofert:

28 sierpnia 2018 r. - godz. 12:15

ID 224

Tytuł:

Budowa obiektów małej architektury siłowni plenerowych ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

31 lipca 2018 r. - godz. 16:01

Termin składania ofert:

16 sierpnia 2018 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

23 sierpnia 2018 r. - godz. 15:33

Termin otwarcia ofert:

16 sierpnia 2018 r. - godz. 12:15

ID 223

Tytuł:

Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

17 lipca 2018 r. - godz. 15:01

Termin składania ofert:

01 sierpnia 2018 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

20 sierpnia 2018 r. - godz. 15:17

Termin otwarcia ofert:

01 sierpnia 2018 r. - godz. 10:30

ID 222

Tytuł:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

17 lipca 2018 r. - godz. 12:40

Termin składania ofert:

01 sierpnia 2018 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

20 sierpnia 2018 r. - godz. 15:16

Termin otwarcia ofert:

01 sierpnia 2018 r. - godz. 10:15

ID 221

Tytuł:

Dostawy żwiru (pospółki drogowej) w ilości 4000 ton na wykonanie nawierzchni żwirowych ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

28 czerwca 2018 r. - godz. 19:16

Termin składania ofert:

06 lipca 2018 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

17 lipca 2018 r. - godz. 15:18

Termin otwarcia ofert:

06 lipca 2018 r. - godz. 10:15

ID 220

Tytuł:

Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

28 czerwca 2018 r. - godz. 16:02

Termin składania ofert:

13 lipca 2018 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

13 lipca 2018 r. - godz. 13:59

Termin otwarcia ofert:

13 lipca 2018 r. - godz. 10:15

ID 219

Tytuł:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

27 czerwca 2018 r. - godz. 17:39

Termin składania ofert:

12 lipca 2018 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

12 lipca 2018 r. - godz. 16:05

Termin otwarcia ofert:

12 lipca 2018 r. - godz. 10:15

ID 218

Tytuł:

Utwardzenie terenu ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

26 czerwca 2018 r. - godz. 16:09

Termin składania ofert:

11 lipca 2018 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

20 lipca 2018 r. - godz. 16:05

Termin otwarcia ofert:

11 lipca 2018 r. - godz. 10:15

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-19 godz. 12:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 292 847

Liczba pojedynczych informacji:
2 935

Liczba plików (załączników):
4 822