ID 27

Tytuł:

Dostawa urządzeń sanitarnych do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

21 kwietnia 2011 r. - godz. 14:53

Termin składania ofert:

29 kwietnia 2011 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

04 maja 2011 r. - godz. 14:57

Termin otwarcia ofert:

29 kwietnia 2011 r. - godz. 10:15

ID 26

Tytuł:

Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest oraz ich utylizacja  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

19 kwietnia 2011 r. - godz. 16:16

Termin składania ofert:

26 kwietnia 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

27 kwietnia 2011 r. - godz. 13:34

Termin otwarcia ofert:

26 kwietnia 2011 r. - godz. 12:15

ID 25

Tytuł:

Przebudowa drogi transportu rolnego  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

29 marca 2011 r. - godz. 14:43

Termin składania ofert:

15 kwietnia 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

22 kwietnia 2011 r. - godz. 13:26

Termin otwarcia ofert:

15 kwietnia 2011 r. - godz. 12:15

ID 24

Tytuł:

Dostawy żwiru (pospółki drogowej) w ilości 4600 ton ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

18 marca 2011 r. - godz. 15:38

Termin składania ofert:

29 marca 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

01 kwietnia 2011 r. - godz. 14:35

Termin otwarcia ofert:

29 marca 2011 r. - godz. 12:15

ID 23

Tytuł:

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

22 lutego 2011 r. - godz. 21:03

Termin składania ofert:

14 marca 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

06 kwietnia 2011 r. - godz. 20:43

Termin otwarcia ofert:

14 marca 2011 r. - godz. 12:15

ID 22

Tytuł:

Dostawy oleju napędowego w ilości 25.000 litrów ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

04 lutego 2011 r. - godz. 14:56

Termin składania ofert:

17 lutego 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

25 lutego 2011 r. - godz. 15:46

Termin otwarcia ofert:

17 lutego 2011 r. - godz. 12:15

ID 21

Tytuł:

Usługi opiekuńcze ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

08 grudnia 2010 r. - godz. 15:32

Termin składania ofert:

20 grudnia 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

28 grudnia 2010 r. - godz. 14:56

Termin otwarcia ofert:

20 grudnia 2010 r. - godz. 12:15

ID 20

Tytuł:

Konserwacja oświetlenia ulicznego ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

03 grudnia 2010 r. - godz. 17:52

Termin składania ofert:

15 grudnia 2010 r. - godz. 13:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

20 grudnia 2010 r. - godz. 17:31

Termin otwarcia ofert:

15 grudnia 2010 r. - godz. 13:15

ID 19

Tytuł:

Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 180.000 litrów  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

03 grudnia 2010 r. - godz. 10:47

Termin składania ofert:

15 grudnia 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

22 grudnia 2010 r. - godz. 15:45

Termin otwarcia ofert:

15 grudnia 2010 r. - godz. 12:15

ID 18

Tytuł:

Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

08 października 2010 r. - godz. 15:39

Termin składania ofert:

21 października 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

26 października 2010 r. - godz. 14:59

Termin otwarcia ofert:

21 października 2010 r. - godz. 12:15

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 16:00

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 885

Liczba pojedynczych informacji:
3 048

Liczba plików (załączników):
5 031