ID 37

Tytuł:

Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 180 000 litrów ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

05 grudnia 2011 r. - godz. 13:23

Termin składania ofert:

15 grudnia 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

23 grudnia 2011 r. - godz. 16:02

Termin otwarcia ofert:

15 grudnia 2011 r. - godz. 12:15

ID 36

Tytuł:

Dostawy oleju napędowego w ilości 30.000 litrów ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

21 listopada 2011 r. - godz. 11:07

Termin składania ofert:

02 grudnia 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

05 grudnia 2011 r. - godz. 13:15

Termin otwarcia ofert:

02 grudnia 2011 r. - godz. 12:15

ID 35

Tytuł:

Dostawy oleju napędowego w ilości 30.000 litrów ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

04 listopada 2011 r. - godz. 15:10

Termin składania ofert:

16 listopada 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

16 listopada 2011 r. - godz. 16:58

Termin otwarcia ofert:

16 listopada 2011 r. - godz. 12:15

ID 34

Tytuł:

Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na organizację żłobka gminnego  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

26 sierpnia 2011 r. - godz. 16:47

Termin składania ofert:

13 września 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

26 września 2011 r. - godz. 17:56

Termin otwarcia ofert:

13 września 2011 r. - godz. 12:15

ID 33

Tytuł:

Świadczenie usług cateringowych na terenie gminy Długosiodło ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

19 sierpnia 2011 r. - godz. 15:43

Termin składania ofert:

29 sierpnia 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

01 września 2011 r. - godz. 13:04

Termin otwarcia ofert:

29 sierpnia 2011 r. - godz. 12:15

ID 32

Tytuł:

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych, w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą Dobry start - lepsza przyszłość ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

12 sierpnia 2011 r. - godz. 16:40

Termin składania ofert:

23 sierpnia 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

30 sierpnia 2011 r. - godz. 15:09

Termin otwarcia ofert:

23 sierpnia 2011 r. - godz. 12:15

ID 31

Tytuł:

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Długosiodło ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

10 sierpnia 2011 r. - godz. 17:17

Termin składania ofert:

19 sierpnia 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

24 sierpnia 2011 r. - godz. 15:39

Termin otwarcia ofert:

19 sierpnia 2011 r. - godz. 12:15

ID 30

Tytuł:

Dostawa używanej koparko-ładowarki  ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

11 lipca 2011 r. - godz. 13:48

Termin składania ofert:

29 lipca 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

02 sierpnia 2011 r. - godz. 15:59

Termin otwarcia ofert:

29 lipca 2011 r. - godz. 12:15

ID 29

Tytuł:

Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Długosiodło ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

22 czerwca 2011 r. - godz. 16:27

Termin składania ofert:

12 lipca 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

02 sierpnia 2011 r. - godz. 13:32

Termin otwarcia ofert:

12 lipca 2011 r. - godz. 12:15

ID 28

Tytuł:

Montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

20 czerwca 2011 r. - godz. 16:00

Termin składania ofert:

07 lipca 2011 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

15 lipca 2011 r. - godz. 15:35

Termin otwarcia ofert:

07 lipca 2011 r. - godz. 12:15

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 16:00

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 888

Liczba pojedynczych informacji:
3 048

Liczba plików (załączników):
5 031