Dostawa artykułów żywnościowych

Dodano: 01 września 2020 r. - godz. 12:24

Ostatnio zmodyfikowano: 10 września 2020 r. - godz. 13:40

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Treść ogłoszenia:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle

Data i czas dodania:

01 września 2020 r. - godz. 12:24

Data i czas ostatniej modyfikacji:

10 września 2020 r. - godz. 13:40

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Numer ogłoszenia:

579858-N-2020

Osoba odpowiedzialna:

Tomasz Orłowski [kontakt]

Termin składania ofert:

09 września 2020 r. - godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

09 września 2020 r. - godz. 10:15

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 4)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-10-28 godz. 15:34

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 108 456

Liczba pojedynczych informacji:
3 119

Liczba plików (załączników):
5 231