Dostawa żwiru (pospółki drogowej) na wykonanie nawierzchni dróg

Dodano: 28 marca 2019 r. - godz. 14:24

Ostatnio zmodyfikowano: 12 kwietnia 2019 r. - godz. 14:07

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Treść ogłoszenia:

Dostawa żwiru (pospółki drogowej) na wykonanie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło

Data i czas dodania:

28 marca 2019 r. - godz. 14:24

Data i czas ostatniej modyfikacji:

12 kwietnia 2019 r. - godz. 14:07

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Numer ogłoszenia:

530669-N-2019

Osoba odpowiedzialna:

Iwona Bułatowicz [kontakt]

Termin składania ofert:

05 kwietnia 2019 r. - godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

05 kwietnia 2019 r. - godz. 12:15

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 4)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-19 godz. 12:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 292 934

Liczba pojedynczych informacji:
2 935

Liczba plików (załączników):
4 822