STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
8958 dodano zarządzenia [52] Zarządzenie Nr 5/2020 Radosław Michalak 2020-01-27 14:15:36
8957 dodano plik [4724] obwieszczenia [239] Zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2020-01-24 14:57:48
8956 skasowano plik [4723] obwieszczenia [239] Zawiadomienie Radosław Michalak 2020-01-24 14:57:10
8955 opublikowano obwieszczenia [239] Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2020-01-24 14:55:58
8954 dodano plik [4723] obwieszczenia [239] Zawiadomienie Radosław Michalak 2020-01-24 14:55:50
8953 dodano obwieszczenia [239] Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2020-01-24 14:55:19
8952 opublikowano aktualności [285] Zostań Rodziną Wspierającą Radosław Michalak 2020-01-24 13:48:54
8951 dodano aktualności [285] Zostań Rodziną Wspierającą Radosław Michalak 2020-01-24 13:48:48
8950 zmiana opisu pliku [4722] informacje [67] plan_postepowan_2020_gciksir.pdf Radosław Michalak 2020-01-15 16:42:21
8949 zmiana opisu pliku [4721] informacje [67] plan_postepowan_2020_gops.pdf Radosław Michalak 2020-01-15 16:42:13
8948 zmiana opisu pliku [4720] informacje [67] plan_postepowan_2020_gmina.pdf Radosław Michalak 2020-01-15 16:42:02
8947 opublikowano informacje [67] Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok Radosław Michalak 2020-01-15 16:41:15
8946 dodano plik [4722] informacje [67] plan_postepowan_2020_gciksir.pdf Radosław Michalak 2020-01-15 16:41:04
8945 dodano plik [4721] informacje [67] plan_postepowan_2020_gops.pdf Radosław Michalak 2020-01-15 16:41:04
8944 dodano plik [4720] informacje [67] plan_postepowan_2020_gmina.pdf Radosław Michalak 2020-01-15 16:41:04
8943 dodano informacje [67] Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok Radosław Michalak 2020-01-15 16:37:53
8942 zmodyfikowano strony informacyjne [25] ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Radosław Michalak 2020-01-14 12:48:45
8941 opublikowano obwieszczenia [238] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2020-01-14 12:41:26
8940 dodano plik [4719] obwieszczenia [238] obwieszczenie_droga_Długosiodło.pdf Radosław Michalak 2020-01-14 12:41:17
8939 dodano obwieszczenia [238] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2020-01-14 12:40:38
8938 dodano plik [4718] baza plików [25] wniosek_o_nadzór_nad_przyłączem_kanalizacyjnym.docx Radosław Michalak 2020-01-10 12:58:25
8937 dodano plik [4717] baza plików [25] wniosek_o_nadzór_nad_przyłączem_wodociągowym.docx Radosław Michalak 2020-01-10 12:58:25
8936 dodano zarządzenia [51] Zarządzenie Nr 135/2019 Radosław Michalak 2020-01-10 10:57:44
8935 dodano zarządzenia [50] Zarządzenie Nr 92/2019 Radosław Michalak 2020-01-10 10:21:25
8934 dodano zarządzenia [49] Zarządzenie Nr 52/2019 Radosław Michalak 2020-01-10 09:55:48
8933 zmodyfikowano strony informacyjne [17] REGULAMIN I SCHEMAT ORGANIZACYJNY Radosław Michalak 2020-01-10 09:51:05
8932 dodano zarządzenia [48] Zarządzenie Nr 140/2019 Radosław Michalak 2020-01-10 09:41:59
8931 dodano plik [4716] baza plików [140_zal.jpg] 140_zal.jpg Radosław Michalak 2020-01-10 09:38:25
8930 dodano plik [4715] zarządzenia [47] 0050.62.2019_zal.pdf Radosław Michalak 2020-01-10 09:29:02
8929 dodano zarządzenia [47] Zarządzenie Nr 62/2019 Radosław Michalak 2020-01-10 09:28:00
8928 dodano zarządzenia [46] Zarządzenie Nr 4/2019 Radosław Michalak 2020-01-10 08:29:11
8927 zmodyfikowano strony informacyjne [14] Podatki i opłaty Radosław Michalak 2020-01-09 13:38:36
8926 dodano plik [4714] niesklasyfikowane [2] ZIL-3_informacja las-pozostali_wspolwlasciciele.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:42:27
8925 dodano plik [4713] niesklasyfikowane [2] ZIL-2_załacznik_do_informacji_o_lasach-dane_przedmiotow_zwolnionych.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:42:27
8924 dodano plik [4712] niesklasyfikowane [2] ZIL-1_załacznik_do_informacji_o_lasach-przedmioty_opodatkowane.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:42:27
8923 dodano plik [4711] niesklasyfikowane [2] IL-1_informacja_o_lasach.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:42:27
8922 dodano plik [4710] niesklasyfikowane [2] ZIR-3_zalacznik_do_informacji_o_gruntach-pozostali_wspolwlasciciele.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:39:20
8921 dodano plik [4709] niesklasyfikowane [2] ZIR-2_zalacznik_do_informacji_o_gruntach-dane_przedmiotow_zwolnionych.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:39:20
8920 dodano plik [4708] niesklasyfikowane [2] ZIR-1_zalacznik_do_informacji_o_gruntach- przedmioty_opodatkowane.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:39:20
8919 dodano plik [4707] niesklasyfikowane [2] IR-1_informacja_o_gruntach_2020.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:39:20
8918 dodano plik [4706] niesklasyfikowane [2] ZIN-3_zalacznik_do_informacji_o_nieruchomosciach-pozostali_wspolwlasciciele.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:35:34
8917 dodano plik [4705] niesklasyfikowane [2] ZIN-2_zalacznik_do_informacji_o_nieruchomosciach-dane_przedmiotow_zwolnionych.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:35:34
8916 dodano plik [4704] niesklasyfikowane [2] ZIN-1_zalacznik_do_informacji_o_nieruchomosciach-przedmioty_opodatkowane.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:35:34
8915 dodano plik [4703] niesklasyfikowane [2] IN-1_informacja_o_nieruchomosciach.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:35:34
8914 dodano plik [4702] niesklasyfikowane [2] cena_drewna_2020.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:26:56
8913 dodano plik [4701] niesklasyfikowane [2] ZDL-2_zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_lesny-dane_o_przedmiotach_zwolnionych_2020.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:24:21
8912 dodano plik [4700] niesklasyfikowane [2] ZDL-1_zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_lesny-dane_o_przedmiotach_opodatkowania_2020.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:24:21
8911 dodano plik [4699] niesklasyfikowane [2] DL-1_deklaracja_na_podatek_lesny_2020.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:24:21
8910 dodano plik [4698] niesklasyfikowane [2] ZDR-2_zalacznik_do_deklaracji_na_podarek_rolny-przedmioty_zwolnione_2020.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:21:00
8909 dodano plik [4697] niesklasyfikowane [2] ZDR-1_zalacznik_do_deklaracji_na_podarek_rolny-dane_o_przedmiotach_opodatkowania_2020.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:21:00
8908 dodano plik [4696] niesklasyfikowane [2] DR-1_deklaracja_na_podatek_rolny_2020.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:21:00
8907 dodano plik [4695] niesklasyfikowane [2] ZDN-2_zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomosci-przedmioty_zwolnione_2020.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:02:32
8906 dodano plik [4694] niesklasyfikowane [2] ZDN-1_zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomosci-dane_o_przedmiotach_opodatkowania_2020.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:02:32
8905 dodano plik [4693] niesklasyfikowane [2] DN-1_deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_2020.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:02:32
8904 opublikowano ogłoszenia [202] Wybory uzupełniające ławników Radosław Michalak 2020-01-07 14:26:36
8903 dodano plik [4692] ogłoszenia [202] lista_osob_popierajacych_kandydata.doc Radosław Michalak 2020-01-07 14:26:27
8902 dodano plik [4691] ogłoszenia [202] karta_zgłoszenia.doc Radosław Michalak 2020-01-07 14:26:27
8901 dodano plik [4690] ogłoszenia [202] Wybory_ławników-informacja_ogólna.pdf Radosław Michalak 2020-01-07 14:26:27
8900 dodano ogłoszenia [202] Wybory uzupełniające ławników Radosław Michalak 2020-01-07 14:25:38
8899 zmodyfikowano strony informacyjne [25] ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Radosław Michalak 2020-01-03 12:34:14
8898 zmodyfikowano strony informacyjne [20] SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Radosław Michalak 2020-01-03 09:25:42
8897 dodano plik [4689] niesklasyfikowane [6] 10.pdf Radosław Michalak 2020-01-03 09:23:27
8896 zmodyfikowano strony informacyjne [20] SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Radosław Michalak 2020-01-02 16:06:34
8895 dodano plik [4688] niesklasyfikowane [6] 12.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8894 dodano plik [4687] niesklasyfikowane [6] 11.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8893 dodano plik [4686] niesklasyfikowane [6] 9.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8892 dodano plik [4685] niesklasyfikowane [6] 8.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8891 dodano plik [4684] niesklasyfikowane [6] 7-3.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8890 dodano plik [4683] niesklasyfikowane [6] 7-2.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8889 dodano plik [4682] niesklasyfikowane [6] 7-1.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8888 dodano plik [4681] niesklasyfikowane [6] 6.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8887 dodano plik [4680] niesklasyfikowane [6] 5.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8886 dodano plik [4679] niesklasyfikowane [6] 4.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8885 dodano plik [4678] niesklasyfikowane [6] 3.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8884 dodano plik [4677] niesklasyfikowane [6] 2.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8883 dodano plik [4676] niesklasyfikowane [6] 1.pdf Radosław Michalak 2020-01-02 15:49:08
8882 zmodyfikowano zamówienia publiczne [254] Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 150.000 litrów Radosław Michalak 2019-12-31 16:12:14
8881 dodano plik [4675] zamówienia publiczne [254] zawiadomienie_olej.pdf Radosław Michalak 2019-12-31 16:12:06
8880 zmodyfikowano zamówienia publiczne [253] Dostawa artykułów żywnościowych Radosław Michalak 2019-12-31 16:10:50
8879 dodano plik [4674] zamówienia publiczne [253] zawiadomienie_az.pdf Radosław Michalak 2019-12-31 16:10:29
8878 dodano plik [4673] zarządzenia [45] Regulamin_komisji_olej.pdf Radosław Michalak 2019-12-31 11:32:34
8877 dodano zarządzenia [45] Zarządzenie Nr 147/2019 Radosław Michalak 2019-12-31 11:31:14
8876 dodano plik [4672] zamówienia publiczne [252] Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf Radosław Michalak 2019-12-30 15:26:03
8875 dodano plik [4671] zamówienia publiczne [254] Protokol_olej.pdf Radosław Michalak 2019-12-20 14:55:05
8874 dodano plik [4670] zamówienia publiczne [253] Protokol_artykuly_zywnosciowe.pdf Radosław Michalak 2019-12-20 14:54:43
8873 zmodyfikowano zapis obrad rady gminy [12] XII Sesja Rady Gminy Długosiodło - 16 grudnia 2019 r. godz. 11.00 Radosław Michalak 2019-12-18 16:59:15
8872 zmodyfikowano zamówienia publiczne [252] Świadczenie usług opiekuńczych Radosław Michalak 2019-12-18 16:21:23
8871 dodano plik [4669] zamówienia publiczne [252] Zawiadomienie_18_12_2019.pdf Radosław Michalak 2019-12-18 16:21:06
8870 opublikowano ogłoszenia [201] Ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości Radosław Michalak 2019-12-17 12:33:38
8869 dodano plik [4668] ogłoszenia [201] III_Ogłoszenie.pdf Radosław Michalak 2019-12-17 12:33:31
8868 dodano ogłoszenia [201] Ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości Radosław Michalak 2019-12-17 12:33:07
8867 dodano zapis obrad rady gminy [12] XII Sesja Rady Gminy Długosiodło - 16 grudnia 2019 r. godz. 11.00 Radosław Michalak 2019-12-16 10:16:12
8866 dodano plik [4667] zamówienia publiczne [254] siwz.zip Radosław Michalak 2019-12-12 17:47:01
8865 dodano plik [4666] zamówienia publiczne [254] Ogłoszenie_o_zamowieniu_nr_635434.pdf Radosław Michalak 2019-12-12 17:47:01
8864 dodano zamówienia publiczne [254] Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 150.000 litrów Radosław Michalak 2019-12-12 17:44:28
8863 dodano plik [4665] zamówienia publiczne [253] siwz.zip Radosław Michalak 2019-12-12 17:35:28
8862 dodano plik [4664] zamówienia publiczne [253] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2019-12-12 17:35:28
8861 dodano zamówienia publiczne [253] Dostawa artykułów żywnościowych Radosław Michalak 2019-12-12 17:32:56
8860 zmodyfikowano strony informacyjne [1] DANE URZĘDU Radosław Michalak 2019-12-12 08:39:46
8859 zmodyfikowano zamówienia publiczne [251] Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Radosław Michalak 2019-12-11 23:56:35

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 13:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 662

Liczba pojedynczych informacji:
3 045

Liczba plików (załączników):
5 026