STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
76 dodano oświadczenia majątkowe [33] oświadczenie Nasiadka Sabina 2011 Radosław Michalak 2010-02-22 14:50:52
75 dodano (plik) baza plików [32] bk_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:47:45
74 dodano (plik) baza plików [31] kk_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:47:24
73 dodano (plik) baza plików [30] dko_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:47:04
72 dodano oświadczenia majątkowe [32] oświadczenie Kulesza Bogumiła 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:46:36
71 dodano oświadczenia majątkowe [31] oświadczenie Kowalski Krzysztof 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:46:04
70 dodano oświadczenia majątkowe [30] oświadczenie Konopka Dorota 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:45:24
69 dodano (plik) baza plików [29] ih_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:36:25
68 dodano (plik) baza plików [28] kj_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:35:56
67 dodano (plik) baza plików [27] dk_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:35:38
66 dodano oświadczenia majątkowe [29] oświadczenie Kaniewska Dorota 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:34:27
65 dodano oświadczenia majątkowe [28] oświadczenie Kazimierz Jechna 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:34:04
64 dodano oświadczenia majątkowe [27] oświadczenie Iwański Henryk 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:33:24
63 dodano (plik) baza plików [26] mbg_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:30:23
62 dodano (plik) baza plików [25] bsa_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:29:41
61 dodano (plik) baza plików [24] kr_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:29:24
60 dodano oświadczenia majątkowe [26] oświadczenie Gałązka Maria Bożena 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:23:03
59 dodano oświadczenia majątkowe [25] oświadczenie Budek Stanisław 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:22:28
58 dodano oświadczenia majątkowe [24] oświadczenie Rytelewska Krystyna 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:21:28
57 dodano (plik) baza plików [23] beo_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:09:44
56 dodano (plik) baza plików [22] edm_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:09:23
55 dodano (plik) baza plików [21] kt_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:09:05
54 dodano (plik) baza plików [20] tn_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:08:27
53 dodano oświadczenia majątkowe [23] oświadczenie Orłowska Bożena Ewa 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:06:57
52 dodano oświadczenia majątkowe [22] oświadczenie Michalak Elżbieta Danuta 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:06:22
51 dodano oświadczenia majątkowe [21] oświadczenie Trzcińska Krystyna 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:05:07
50 dodano oświadczenia majątkowe [20] oświadczenie Napiórkowski Tadeusz 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 14:04:30
49 dodano (plik) baza plików [19] wd_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:00:43
48 dodano (plik) baza plików [18] jb_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:00:25
47 dodano (plik) baza plików [17] jj_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 14:00:07
46 dodano oświadczenia majątkowe [19] oświadczenie Długołęcka Wanda 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 13:59:24
45 dodano oświadczenia majątkowe [18] oświadczenie Bułatowicz Jadwiga 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 13:58:50
44 dodano oświadczenia majątkowe [17] oświadczenie Jesionowska Jadwiga 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 13:58:02
43 dodano (plik) baza plików [16] 2007_jastrzebski_s.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 13:52:49
42 dodano (plik) baza plików [15] eak_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 13:52:30
41 dodano (plik) baza plików [14] aw_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 13:52:03
40 dodano oświadczenia majątkowe [16] oświadczenie Wicińska Anna 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 13:49:49
39 dodano oświadczenia majątkowe [15] oświadczenie Karczewska Ewa Alicja 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 13:49:21
38 dodano oświadczenia majątkowe [14] oświadczenie Jastrzębski Stanisław 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 13:48:53
37 dodano (plik) baza plików [13] zs_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 13:46:10
36 dodano (plik) baza plików [12] bz_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 13:45:52
35 dodano (plik) baza plików [11] ewz_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 13:43:39
34 dodano oświadczenia majątkowe [13] oświadczenie Zawadzka Ewa Wanda 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 13:42:19
33 dodano oświadczenia majątkowe [12] oświadczenie Zasłona Bożena 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 13:41:46
32 dodano oświadczenia majątkowe [11] oświadczenie Szymańska Zofia 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 13:38:51
31 dodano (plik) baza plików [10] js_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 13:37:57
30 dodano oświadczenia majątkowe [10] oświadczenie Skiba Jacek 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 13:33:47
29 dodano (plik) baza plików [9] br_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 13:08:57
28 dodano oświadczenia majątkowe [9] oświadczenie Rydzewska Beata 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 13:03:34
27 dodano (plik) baza plików [8] mp_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 12:55:29
26 dodano oświadczenia majątkowe [8] oświadczenie Prusińska Marianna 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 12:50:40
25 dodano (plik) baza plików [7] ujk_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 12:43:35
24 dodano oświadczenia majątkowe [7] oświadczenie Kmoch Urszula Jadwiga 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 12:38:10
23 dodano (plik) baza plików [6] euk_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 12:36:50
22 dodano oświadczenia majątkowe [6] oświadczenie Krysiak Ewa Urszula 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 12:36:17
21 dodano (plik) baza plików [5] uag_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 12:28:03
20 dodano oświadczenia majątkowe [5] oświadczenie Gałecka Urszula Anna 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 12:26:50
19 dodano (plik) baza plików [4] ed_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 12:23:19
18 dodano oświadczenia majątkowe [4] oświadczenie Dudziec Elżbieta 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 11:02:36
17 dodano (plik) baza plików [3] ddd_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 11:00:58
16 dodano oświadczenia majątkowe [3] oświadczenie Deptuła Danuta Dorota 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 10:57:55
15 dodano (plik) baza plików [2] hbb_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 10:56:00
14 zmodyfikowano oświadczenia majątkowe [1] oświadczenie Bloch Danuta Agata 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 10:55:18
13 zmodyfikowano oświadczenia majątkowe [2] oświadczenie Bloch Hanna Barbara 2006 Radosław Michalak 2010-02-22 10:55:08
12 dodano (plik) baza plików [1] dab_07.pdf Radosław Michalak 2010-02-22 10:54:22
11 dodano oświadczenia majątkowe [2] oświadczenie Bloch Hanna Barbara 2007 Radosław Michalak 2010-02-22 10:50:08
10 dodano oświadczenia majątkowe [1] oświadczenie Bloch Danuta Agata 2007 Radosław Michalak 2010-02-22 10:44:51
9 dodano informacje [2] Informacja w sprawie odpadów komunalnych Radosław Michalak 2010-02-22 10:12:08
8 dodano informacje [1] Informacja o opłatach skarbowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Radosław Michalak 2010-02-22 10:11:34
7 dodano strony informacyjne [7] RADA GMINY, KOMISJE RADY GMINY Radosław Michalak 2010-02-22 10:02:57
6 dodano strony informacyjne [6] WŁADZE GMINY Radosław Michalak 2010-02-22 10:02:13
5 dodano strony informacyjne [5] SOŁTYSI Radosław Michalak 2010-02-22 10:01:26
4 dodano strony informacyjne [4] NA TEMAT GMINY DŁUGOSIODŁO Radosław Michalak 2010-02-22 10:00:36
3 dodano strony informacyjne [3] Oprogramowanie do obsługi załączników Radosław Michalak 2010-02-22 09:59:44
2 dodano strony informacyjne [2] Redakcja Biuletynu Radosław Michalak 2010-02-22 09:58:17
1 dodano strony informacyjne [1] DANE URZĘDU Radosław Michalak 2010-02-22 09:57:32

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-11-13 godz. 11:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 089 311

Liczba pojedynczych informacji:
2 859

Liczba plików (załączników):
4 580