STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
864 dodano uchwały [256] Uchwała Nr XXXI/256/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 15:53:02
863 dodano (plik) baza plików [465] 255-xxx-2009_zal_5.xls Radosław Michalak 2010-03-16 15:49:19
862 dodano (plik) baza plików [464] 255-xxx-2009_zal_4.xls Radosław Michalak 2010-03-16 15:49:19
861 dodano (plik) baza plików [463] 255-xxx-2009_zal_3a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 15:49:19
860 dodano (plik) baza plików [462] 255-xxx-2009_zal_3.xls Radosław Michalak 2010-03-16 15:49:19
859 dodano (plik) baza plików [461] 255-xxx-2009_zal_2.xls Radosław Michalak 2010-03-16 15:49:19
858 dodano (plik) baza plików [460] 255-xxx-2009_zal_1.xls Radosław Michalak 2010-03-16 15:49:19
857 dodano uchwały [255] Uchwała Nr XXX/255/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 13:47:27
856 dodano uchwały [254] Uchwała Nr XXX/254/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 13:44:24
855 dodano (plik) baza plików [459] 253-xxx-2009_zal_3.doc Radosław Michalak 2010-03-16 12:25:02
854 dodano (plik) baza plików [458] 253-xxx-2009_zal_2.doc Radosław Michalak 2010-03-16 12:25:02
853 dodano (plik) baza plików [457] 253-xxx-2009_zal_1.doc Radosław Michalak 2010-03-16 12:25:02
852 dodano uchwały [253] Uchwała Nr XXX/253/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 12:21:03
851 dodano uchwały [252] Uchwała Nr XXX/252/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 12:13:52
850 zmodyfikowano uchwały [251] Uchwała Nr XXX/251/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 12:13:24
849 dodano uchwały [251] Uchwała Nr XXX/252/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 12:12:41
848 zmodyfikowano uchwały [250] Uchwała Nr XXX/250/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 12:09:01
847 dodano uchwały [250] Uchwała Nr XXX/250/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 12:07:47
846 dodano (plik) baza plików [456] 249-xxx-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 11:58:37
845 dodano uchwały [249] Uchwała Nr XXX/249/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:55:32
844 dodano (plik) baza plików [455] 248-xxx-2009_zal.pdf Radosław Michalak 2010-03-16 11:53:24
843 dodano (plik) baza plików [454] 247-xxx-2009_zal.pdf Radosław Michalak 2010-03-16 11:52:42
842 dodano uchwały [248] Uchwała Nr XXX/248/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:49:17
841 dodano uchwały [247] Uchwała Nr XXX/247/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:48:48
840 dodano (plik) baza plików [453] 246-xxx-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 11:45:08
839 dodano (plik) baza plików [452] 245-xxx-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 11:44:42
838 dodano uchwały [246] Uchwała Nr XXX/246/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:43:23
837 dodano uchwały [245] Uchwała Nr XXX/245/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:42:55
836 dodano (plik) baza plików [451] 244-xxix-2009_zal_5.xls Radosław Michalak 2010-03-16 11:33:47
835 dodano (plik) baza plików [450] 244-xxix-2009_zal_4.xls Radosław Michalak 2010-03-16 11:33:47
834 dodano (plik) baza plików [449] 244-xxix-2009_zal_3a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 11:33:47
833 dodano (plik) baza plików [448] 244-xxix-2009_zal_3.xls Radosław Michalak 2010-03-16 11:33:47
832 dodano (plik) baza plików [447] 244-xxix-2009_zal_2.xls Radosław Michalak 2010-03-16 11:33:47
831 dodano (plik) baza plików [446] 244-xxix-2009_zal_1.xls Radosław Michalak 2010-03-16 11:33:47
830 dodano uchwały [244] Uchwała Nr XXIX/244/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:29:47
829 dodano uchwały [243] Uchwała Nr XXIX/243/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:26:00
828 dodano uchwały [242] Uchwała Nr XXIX/242/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:25:35
827 dodano uchwały [241] Uchwała Nr XXIX/241/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:22:30
826 dodano uchwały [240] Uchwała Nr XXIX/240/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:21:45
825 dodano uchwały [239] Uchwała Nr XXIX/239/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:16:38
824 dodano uchwały [238] Uchwała Nr XXIX/238/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:16:03
823 dodano (plik) baza plików [445] 237-xxix-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 10:59:39
822 dodano (plik) baza plików [444] 236-xxix-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 10:59:07
821 dodano uchwały [237] Uchwała Nr XXIX/237/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 10:57:34
820 dodano uchwały [236] Uchwała Nr XXIX/236/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 10:57:02
819 dodano (plik) baza plików [443] 235-xxviii-2009_zal_5.xls Radosław Michalak 2010-03-16 10:45:50
818 dodano (plik) baza plików [442] 235-xxviii-2009_zal_4.xls Radosław Michalak 2010-03-16 10:45:50
817 dodano (plik) baza plików [441] 235-xxviii-2009_zal_3a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 10:45:50
816 dodano (plik) baza plików [440] 235-xxviii-2009_zal_3.xls Radosław Michalak 2010-03-16 10:45:50
815 dodano (plik) baza plików [439] 235-xxviii-2009_zal_2.xls Radosław Michalak 2010-03-16 10:45:50
814 dodano (plik) baza plików [438] 235-xxviii-2009_zal_1.xls Radosław Michalak 2010-03-16 10:45:50
813 dodano uchwały [235] Uchwała Nr XXVIII/235/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 10:42:10
812 dodano uchwały [234] Uchwała Nr XXVIII/234/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 10:39:13
811 dodano (plik) baza plików [437] 233-xxviii-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 10:36:18
810 dodano (plik) baza plików [436] 232-xxviii-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 10:35:52
809 dodano uchwały [233] Uchwała Nr XXVIII/233/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 10:34:39
808 dodano uchwały [232] Uchwała Nr XXVIII/232/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 10:34:08
807 dodano (plik) baza plików [435] 231-xxvii-2009_zal_5.xls Radosław Michalak 2010-03-16 10:30:35
806 dodano (plik) baza plików [434] 231-xxvii-2009_zal_4.xls Radosław Michalak 2010-03-16 10:30:35
805 dodano (plik) baza plików [433] 231-xxvii-2009_zal_3a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 10:30:35
804 dodano (plik) baza plików [432] 231-xxvii-2009_zal_3.xls Radosław Michalak 2010-03-16 10:30:35
803 dodano (plik) baza plików [431] 231-xxvii-2009_zal_2.xls Radosław Michalak 2010-03-16 10:30:35
802 dodano (plik) baza plików [430] 231-xxvii-2009_zal_1.xls Radosław Michalak 2010-03-16 10:30:35
801 dodano uchwały [231] Uchwała Nr XXVII/231/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 10:26:49
800 dodano uchwały [230] Uchwała Nr XXVII/230/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 10:23:26
799 dodano uchwały [229] Uchwała Nr XXVI/229/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 09:36:54
798 dodano uchwały [228] Uchwała Nr XXVI/228/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 09:34:40
797 dodano (plik) baza plików [429] 228-xxvi-2009_zal_7.xls Radosław Michalak 2010-03-16 09:32:08
796 dodano (plik) baza plików [428] 228-xxvi-2009_zal_6.xls Radosław Michalak 2010-03-16 09:32:08
795 dodano (plik) baza plików [427] 228-xxvi-2009_zal_5.xls Radosław Michalak 2010-03-16 09:32:08
794 dodano (plik) baza plików [426] 228-xxvi-2009_zal_4.xls Radosław Michalak 2010-03-16 09:32:08
793 dodano (plik) baza plików [425] 228-xxvi-2009_zal_3a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 09:32:08
792 dodano (plik) baza plików [424] 228-xxvi-2009_zal_3.xls Radosław Michalak 2010-03-16 09:32:08
791 dodano (plik) baza plików [423] 228-xxvi-2009_zal_2.xls Radosław Michalak 2010-03-16 09:32:08
790 dodano (plik) baza plików [422] 228-xxvi-2009_zal_1.xls Radosław Michalak 2010-03-16 09:32:08
789 dodano uchwały [227] Uchwała Nr XXVI/227/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 09:25:04
788 dodano (plik) baza plików [421] 226-xxvi-2009_zal_2.jpg Radosław Michalak 2010-03-16 09:22:53
787 dodano (plik) baza plików [420] 226-xxvi-2009_zal_1.doc Radosław Michalak 2010-03-16 09:22:53
786 dodano uchwały [226] Uchwała Nr XXVI/226/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 09:20:15
785 dodano (plik) baza plików [419] 225-xxvi-2009_zal_c.jpg Radosław Michalak 2010-03-16 09:16:26
784 dodano (plik) baza plików [418] 225-xxvi-2009_zal_b.jpg Radosław Michalak 2010-03-16 09:16:26
783 dodano (plik) baza plików [417] 225-xxvi-2009_zal_a.jpg Radosław Michalak 2010-03-16 09:16:26
782 dodano uchwały [225] Uchwała Nr XXVI/225/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 09:13:05
781 dodano (plik) baza plików [416] 224-xxvi-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 09:07:04
780 dodano uchwały [224] Uchwała Nr XXVI/224/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 09:05:31
779 dodano (plik) baza plików [415] 223-xxvi-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 09:03:18
778 dodano (plik) baza plików [414] 222-xxvi-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 09:02:43
777 dodano uchwały [223] Uchwała Nr XXVI/223/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 09:00:58
776 dodano uchwały [222] Uchwała Nr XXVI/222/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 08:57:42
775 dodano uchwały [221] Uchwała Nr XXVI/221/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 08:55:53
774 dodano uchwały [220] Uchwała Nr XXV/220/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 08:53:26
773 dodano (plik) baza plików [413] 219-xxv-2009_zal_5.xls Radosław Michalak 2010-03-16 08:51:44
772 dodano (plik) baza plików [412] 219-xxv-2009_zal_4.xls Radosław Michalak 2010-03-16 08:51:44
771 dodano (plik) baza plików [411] 219-xxv-2009_zal_3a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 08:51:44
770 dodano (plik) baza plików [410] 219-xxv-2009_zal_3.xls Radosław Michalak 2010-03-16 08:51:44
769 dodano (plik) baza plików [409] 219-xxv-2009_zal_2.xls Radosław Michalak 2010-03-16 08:51:44
768 dodano (plik) baza plików [408] 219-xxv-2009_zal_1.xls Radosław Michalak 2010-03-16 08:51:44
767 dodano uchwały [219] Uchwała Nr XXV/219/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 08:47:04
766 zmodyfikowano uchwały [218] Uchwała Nr XXV/218/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 08:40:38
765 dodano uchwały [218] Uchwała Nr XXV/218/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 08:39:06

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-04 godz. 09:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 662 307

Liczba pojedynczych informacji:
2 999

Liczba plików (załączników):
4 947