STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
9067 dodano plik [4770] uchwały [1340] xii-128-2019_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 12:48:58
9066 dodano plik [4769] uchwały [1340] xii-128-2019_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 12:48:58
9065 dodano uchwały [1340] Uchwała Nr XII/128/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 12:47:07
9064 dodano plik [4768] uchwały [1339] xii-127-2019_zal.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 12:33:45
9063 dodano uchwały [1339] Uchwała Nr XII/127/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 12:33:19
9062 dodano uchwały [1338] Uchwała Nr XII/126/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 12:27:47
9061 dodano uchwały [1337] Uchwała Nr XII/125/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 11:09:47
9060 dodano plik [4767] uchwały [1336] xii-124-2019_zal_5.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 10:06:45
9059 dodano plik [4766] uchwały [1336] xii-124-2019_zal_4.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 10:06:45
9058 dodano plik [4765] uchwały [1336] xii-124-2019_zal_3.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 10:06:45
9057 dodano plik [4764] uchwały [1336] xii-124-2019_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 10:06:45
9056 dodano plik [4763] uchwały [1336] xii-124-2019_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 10:06:45
9055 dodano uchwały [1336] Uchwała Nr XII/124/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 10:01:18
9054 dodano plik [4762] uchwały [1335] xii-123-2019_zal.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:48:07
9053 dodano uchwały [1335] Uchwała Nr XII/123/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 09:47:40
9052 dodano plik [4761] uchwały [1334] xii-122-2019_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:44:30
9051 dodano plik [4760] uchwały [1334] xii-122-2019_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:44:30
9050 dodano uchwały [1334] Uchwała Nr XII/122/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 09:43:39
9049 dodano uchwały [1333] Uchwała Nr XII/121/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 09:36:03
9048 dodano plik [4759] uchwały [1332] xii-120-2019_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:26:55
9047 dodano plik [4758] uchwały [1332] xii-120-2019_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:26:55
9046 dodano uchwały [1332] Uchwała Nr XII/120/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 09:26:15
9045 dodano plik [4757] uchwały [1331] xii-119-2019_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:22:21
9044 dodano plik [4756] uchwały [1331] xii-119-2019_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:22:21
9043 dodano uchwały [1331] Uchwała Nr XII/119/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 09:21:42
9042 dodano plik [4755] uchwały [1330] xii-118-2019_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:17:30
9041 dodano plik [4754] uchwały [1330] xii-118-2019_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:17:30
9040 dodano uchwały [1330] Uchwała Nr XII/118/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 09:16:31
9039 dodano plik [4753] uchwały [1329] xii-117-2019_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:12:40
9038 dodano plik [4752] uchwały [1329] xii-117-2019_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:12:40
9037 dodano uchwały [1329] Uchwała Nr XII/117/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 09:11:47
9036 dodano plik [4751] uchwały [1328] xii-116-2019_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:05:34
9035 dodano plik [4750] uchwały [1328] xii-116-2019_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-02-06 09:05:34
9034 dodano uchwały [1328] Uchwała Nr XII/116/2019 Radosław Michalak 2020-02-06 09:04:51
9033 dodano plik [4749] uchwały [1327] xii-115-2019_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-02-05 16:56:37
9032 dodano plik [4748] uchwały [1327] xii-115-2019_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-02-05 16:56:37
9031 dodano uchwały [1327] Uchwała Nr XII/115/2019 Radosław Michalak 2020-02-05 16:55:25
9030 dodano plik [4747] uchwały [1326] xii-114-2020_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-02-05 16:52:04
9029 dodano plik [4746] uchwały [1326] xii-114-2020_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-02-05 16:52:04
9028 dodano uchwały [1326] Uchwała Nr XII/114/2019 Radosław Michalak 2020-02-05 16:50:58
9027 dodano plik [4745] uchwały [1325] xii-113-2019_zal.pdf Radosław Michalak 2020-02-05 11:25:43
9026 dodano uchwały [1325] Uchwała Nr XII/113/2019 Radosław Michalak 2020-02-05 11:24:42
9025 dodano plik [4744] zamówienia publiczne [257] SIWZ.zip Radosław Michalak 2020-02-04 15:46:14
9024 dodano plik [4743] zamówienia publiczne [257] Ogłoszenie_o_zamowieniu_nr_509030.pdf Radosław Michalak 2020-02-04 15:46:14
9023 dodano zamówienia publiczne [257] Budowa sieci wodociągowej Radosław Michalak 2020-02-04 15:43:40
9022 opublikowano informacje [71] Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia Radosław Michalak 2020-01-31 14:38:58
9021 dodano plik [4742] informacje [71] mapa.pdf Radosław Michalak 2020-01-31 14:38:46
9020 dodano plik [4741] informacje [71] wykaz.pdf Radosław Michalak 2020-01-31 14:38:46
9019 dodano informacje [71] Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia Radosław Michalak 2020-01-31 14:37:04
9018 dodano zarządzenia [84] Zarządzenie Nr 55/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 11:14:38
9017 dodano zarządzenia [83] Zarządzenie Nr 54/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 11:13:01
9016 dodano zarządzenia [82] Zarządzenie Nr 72/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 11:09:17
9015 dodano zarządzenia [81] Zarządzenie Nr 91/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 11:08:43
9014 dodano zarządzenia [80] Zarządzenie Nr 96/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 10:00:17
9013 dodano zarządzenia [79] Zarządzenie Nr 133/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 09:59:41
9012 dodano zarządzenia [78] Zarządzenie Nr 40/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 09:59:06
9011 dodano zarządzenia [77] Zarządzenie Nr 39/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 09:52:19
9010 dodano plik [4740] zamówienia publiczne [256] SIWZ.zip Radosław Michalak 2020-01-29 16:43:28
9009 dodano plik [4739] zamówienia publiczne [256] Ogłoszenie_o_zamowieniu_nr_507429.pdf Radosław Michalak 2020-01-29 16:43:28
9008 dodano zamówienia publiczne [256] Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej Radosław Michalak 2020-01-29 16:40:52
9007 opublikowano obwieszczenia [240] Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie Radosław Michalak 2020-01-29 13:42:41
9006 dodano plik [4738] obwieszczenia [240] decyzja_środowiskowa_SUW.pdf Radosław Michalak 2020-01-29 13:42:33
9005 dodano plik [4737] obwieszczenia [240] obwieszczenie_29_11_2019.pdf Radosław Michalak 2020-01-29 13:42:33
9004 dodano obwieszczenia [240] Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie Radosław Michalak 2020-01-29 13:41:44
9003 dodano zarządzenia [76] Zarządzenie Nr 110/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 13:03:42
9002 dodano zarządzenia [75] Zarządzenie Nr 152/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 13:00:58
9001 dodano zarządzenia [74] Zarządzenie Nr 109/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 13:00:14
9000 dodano zarządzenia [73] Zarządzenie Nr 100/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:59:43
8999 dodano zarządzenia [72] Zarządzenie Nr 120/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:43:29
8998 dodano zarządzenia [71] Zarządzenie Nr 107/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:42:10
8997 dodano zarządzenia [70] Zarządzenie Nr 99/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:41:35
8996 dodano zarządzenia [69] Zarządzenie Nr 131/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:37:30
8995 dodano zarządzenia [68] Zarządzenie Nr 2/2020 Radosław Michalak 2020-01-29 12:36:14
8994 dodano zarządzenia [67] Zarządzenie Nr 130/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:35:25
8993 dodano zarządzenia [66] Zarządzenie Nr 111/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:31:51
8992 dodano zarządzenia [65] Zarządzenie Nr 106/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:31:09
8991 zmodyfikowano zarządzenia [64] Zarządzenie Nr 98/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:25:33
8990 dodano zarządzenia [64] Zarządzenie Nr 97/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:25:11
8989 dodano zarządzenia [63] Zarządzenie Nr 97/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:24:06
8988 dodano zarządzenia [62] Zarządzenie Nr 137/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:21:14
8987 dodano zarządzenia [61] Zarządzenie Nr 129/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:20:32
8986 dodano zarządzenia [60] Zarządzenie Nr 105/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:17:30
8985 dodano zarządzenia [59] Zarządzenie Nr 116/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:16:54
8984 dodano zarządzenia [58] Zarządzenie Nr 26/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:06:40
8983 dodano zarządzenia [57] Zarządzenie Nr 18/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:05:38
8982 opublikowano informacje [70] Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie Radosław Michalak 2020-01-29 11:29:49
8981 dodano plik [4736] informacje [70] zawiadomienie.doc Radosław Michalak 2020-01-29 11:29:20
8980 dodano plik [4735] informacje [70] INFORMACJA.pdf Radosław Michalak 2020-01-29 11:29:20
8979 dodano informacje [70] Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie Radosław Michalak 2020-01-29 11:27:28
8978 dodano zarządzenia [56] Zarządzenie Nr 139/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 11:16:44
8977 dodano plik [4734] zarządzenia [55] zarzadzenie_21_2019_zal.pdf Radosław Michalak 2020-01-29 11:05:03
8976 dodano zarządzenia [55] Zarządzenie Nr 21/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 11:04:24
8975 dodano plik [4733] ogłoszenia [201] Informacja_o_wynikach_przetargów.pdf Radosław Michalak 2020-01-28 15:02:05
8974 zmodyfikowano informacje [68] Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 Radosław Michalak 2020-01-28 14:09:50
8973 opublikowano informacje [69] Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 Radosław Michalak 2020-01-28 14:07:41
8972 opublikowano informacje [68] Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2 Radosław Michalak 2020-01-28 14:07:35
8971 dodano informacje [69] Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 Radosław Michalak 2020-01-28 14:07:29
8970 dodano plik [4732] informacje [68] wola_przyjęcia-2020.doc Radosław Michalak 2020-01-28 14:05:39
8969 dodano plik [4731] informacje [68] kontynuacja_przedszkola-2020.doc Radosław Michalak 2020-01-28 14:05:39
8968 dodano plik [4730] informacje [68] wniosek_o_przyjęcie-2020.doc Radosław Michalak 2020-01-28 14:05:39

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 15:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 780

Liczba pojedynczych informacji:
3 048

Liczba plików (załączników):
5 029