STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
9024 dodano plik [4743] zamówienia publiczne [257] Ogłoszenie_o_zamowieniu_nr_509030.pdf Radosław Michalak 2020-02-04 15:46:14
9023 dodano zamówienia publiczne [257] Budowa sieci wodociągowej Radosław Michalak 2020-02-04 15:43:40
9022 opublikowano informacje [71] Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia Radosław Michalak 2020-01-31 14:38:58
9021 dodano plik [4742] informacje [71] mapa.pdf Radosław Michalak 2020-01-31 14:38:46
9020 dodano plik [4741] informacje [71] wykaz.pdf Radosław Michalak 2020-01-31 14:38:46
9019 dodano informacje [71] Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia Radosław Michalak 2020-01-31 14:37:04
9018 dodano zarządzenia [84] Zarządzenie Nr 55/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 11:14:38
9017 dodano zarządzenia [83] Zarządzenie Nr 54/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 11:13:01
9016 dodano zarządzenia [82] Zarządzenie Nr 72/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 11:09:17
9015 dodano zarządzenia [81] Zarządzenie Nr 91/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 11:08:43
9014 dodano zarządzenia [80] Zarządzenie Nr 96/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 10:00:17
9013 dodano zarządzenia [79] Zarządzenie Nr 133/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 09:59:41
9012 dodano zarządzenia [78] Zarządzenie Nr 40/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 09:59:06
9011 dodano zarządzenia [77] Zarządzenie Nr 39/2019 Radosław Michalak 2020-01-30 09:52:19
9010 dodano plik [4740] zamówienia publiczne [256] SIWZ.zip Radosław Michalak 2020-01-29 16:43:28
9009 dodano plik [4739] zamówienia publiczne [256] Ogłoszenie_o_zamowieniu_nr_507429.pdf Radosław Michalak 2020-01-29 16:43:28
9008 dodano zamówienia publiczne [256] Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej Radosław Michalak 2020-01-29 16:40:52
9007 opublikowano obwieszczenia [240] Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie Radosław Michalak 2020-01-29 13:42:41
9006 dodano plik [4738] obwieszczenia [240] decyzja_środowiskowa_SUW.pdf Radosław Michalak 2020-01-29 13:42:33
9005 dodano plik [4737] obwieszczenia [240] obwieszczenie_29_11_2019.pdf Radosław Michalak 2020-01-29 13:42:33
9004 dodano obwieszczenia [240] Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie Radosław Michalak 2020-01-29 13:41:44
9003 dodano zarządzenia [76] Zarządzenie Nr 110/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 13:03:42
9002 dodano zarządzenia [75] Zarządzenie Nr 152/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 13:00:58
9001 dodano zarządzenia [74] Zarządzenie Nr 109/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 13:00:14
9000 dodano zarządzenia [73] Zarządzenie Nr 100/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:59:43
8999 dodano zarządzenia [72] Zarządzenie Nr 120/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:43:29
8998 dodano zarządzenia [71] Zarządzenie Nr 107/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:42:10
8997 dodano zarządzenia [70] Zarządzenie Nr 99/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:41:35
8996 dodano zarządzenia [69] Zarządzenie Nr 131/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:37:30
8995 dodano zarządzenia [68] Zarządzenie Nr 2/2020 Radosław Michalak 2020-01-29 12:36:14
8994 dodano zarządzenia [67] Zarządzenie Nr 130/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:35:25
8993 dodano zarządzenia [66] Zarządzenie Nr 111/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:31:51
8992 dodano zarządzenia [65] Zarządzenie Nr 106/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:31:09
8991 zmodyfikowano zarządzenia [64] Zarządzenie Nr 98/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:25:33
8990 dodano zarządzenia [64] Zarządzenie Nr 97/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:25:11
8989 dodano zarządzenia [63] Zarządzenie Nr 97/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:24:06
8988 dodano zarządzenia [62] Zarządzenie Nr 137/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:21:14
8987 dodano zarządzenia [61] Zarządzenie Nr 129/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:20:32
8986 dodano zarządzenia [60] Zarządzenie Nr 105/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:17:30
8985 dodano zarządzenia [59] Zarządzenie Nr 116/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:16:54
8984 dodano zarządzenia [58] Zarządzenie Nr 26/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:06:40
8983 dodano zarządzenia [57] Zarządzenie Nr 18/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 12:05:38
8982 opublikowano informacje [70] Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie Radosław Michalak 2020-01-29 11:29:49
8981 dodano plik [4736] informacje [70] zawiadomienie.doc Radosław Michalak 2020-01-29 11:29:20
8980 dodano plik [4735] informacje [70] INFORMACJA.pdf Radosław Michalak 2020-01-29 11:29:20
8979 dodano informacje [70] Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie Radosław Michalak 2020-01-29 11:27:28
8978 dodano zarządzenia [56] Zarządzenie Nr 139/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 11:16:44
8977 dodano plik [4734] zarządzenia [55] zarzadzenie_21_2019_zal.pdf Radosław Michalak 2020-01-29 11:05:03
8976 dodano zarządzenia [55] Zarządzenie Nr 21/2019 Radosław Michalak 2020-01-29 11:04:24
8975 dodano plik [4733] ogłoszenia [201] Informacja_o_wynikach_przetargów.pdf Radosław Michalak 2020-01-28 15:02:05
8974 zmodyfikowano informacje [68] Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 Radosław Michalak 2020-01-28 14:09:50
8973 opublikowano informacje [69] Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 Radosław Michalak 2020-01-28 14:07:41
8972 opublikowano informacje [68] Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2 Radosław Michalak 2020-01-28 14:07:35
8971 dodano informacje [69] Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 Radosław Michalak 2020-01-28 14:07:29
8970 dodano plik [4732] informacje [68] wola_przyjęcia-2020.doc Radosław Michalak 2020-01-28 14:05:39
8969 dodano plik [4731] informacje [68] kontynuacja_przedszkola-2020.doc Radosław Michalak 2020-01-28 14:05:39
8968 dodano plik [4730] informacje [68] wniosek_o_przyjęcie-2020.doc Radosław Michalak 2020-01-28 14:05:39
8967 dodano informacje [68] Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 Radosław Michalak 2020-01-28 14:04:28
8966 dodano plik [4729] zarządzenia [54] zarzadzenie_7_2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-01-28 13:51:25
8965 dodano zarządzenia [54] Zarządzenie Nr 7/2020 Radosław Michalak 2020-01-28 13:50:16
8964 dodano plik [4728] zarządzenia [53] zarzaczenie_6_2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-01-28 12:19:03
8963 dodano zarządzenia [53] Zarządzenie Nr 6/2020 Radosław Michalak 2020-01-28 12:16:34
8962 dodano plik [4727] zamówienia publiczne [255] SIWZ.zip Radosław Michalak 2020-01-27 15:50:00
8961 dodano plik [4726] zamówienia publiczne [255] Ogłoszenie.pdf Radosław Michalak 2020-01-27 15:49:59
8960 dodano zamówienia publiczne [255] Przebudowa drogi gminnej nr 440229W Radosław Michalak 2020-01-27 15:46:55
8959 dodano plik [4725] zarządzenia [52] 5-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-01-27 14:16:30
8958 dodano zarządzenia [52] Zarządzenie Nr 5/2020 Radosław Michalak 2020-01-27 14:15:36
8957 dodano plik [4724] obwieszczenia [239] Zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2020-01-24 14:57:48
8956 skasowano plik [4723] obwieszczenia [239] Zawiadomienie Radosław Michalak 2020-01-24 14:57:10
8955 opublikowano obwieszczenia [239] Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2020-01-24 14:55:58
8954 dodano plik [4723] obwieszczenia [239] Zawiadomienie Radosław Michalak 2020-01-24 14:55:50
8953 dodano obwieszczenia [239] Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2020-01-24 14:55:19
8952 opublikowano aktualności [285] Zostań Rodziną Wspierającą Radosław Michalak 2020-01-24 13:48:54
8951 dodano aktualności [285] Zostań Rodziną Wspierającą Radosław Michalak 2020-01-24 13:48:48
8950 zmiana opisu pliku [4722] informacje [67] plan_postepowan_2020_gciksir.pdf Radosław Michalak 2020-01-15 16:42:21
8949 zmiana opisu pliku [4721] informacje [67] plan_postepowan_2020_gops.pdf Radosław Michalak 2020-01-15 16:42:13
8948 zmiana opisu pliku [4720] informacje [67] plan_postepowan_2020_gmina.pdf Radosław Michalak 2020-01-15 16:42:02
8947 opublikowano informacje [67] Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok Radosław Michalak 2020-01-15 16:41:15
8946 dodano plik [4722] informacje [67] plan_postepowan_2020_gciksir.pdf Radosław Michalak 2020-01-15 16:41:04
8945 dodano plik [4721] informacje [67] plan_postepowan_2020_gops.pdf Radosław Michalak 2020-01-15 16:41:04
8944 dodano plik [4720] informacje [67] plan_postepowan_2020_gmina.pdf Radosław Michalak 2020-01-15 16:41:04
8943 dodano informacje [67] Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok Radosław Michalak 2020-01-15 16:37:53
8942 zmodyfikowano strony informacyjne [25] ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Radosław Michalak 2020-01-14 12:48:45
8941 opublikowano obwieszczenia [238] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2020-01-14 12:41:26
8940 dodano plik [4719] obwieszczenia [238] obwieszczenie_droga_Długosiodło.pdf Radosław Michalak 2020-01-14 12:41:17
8939 dodano obwieszczenia [238] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2020-01-14 12:40:38
8938 dodano plik [4718] baza plików [25] wniosek_o_nadzór_nad_przyłączem_kanalizacyjnym.docx Radosław Michalak 2020-01-10 12:58:25
8937 dodano plik [4717] baza plików [25] wniosek_o_nadzór_nad_przyłączem_wodociągowym.docx Radosław Michalak 2020-01-10 12:58:25
8936 dodano zarządzenia [51] Zarządzenie Nr 135/2019 Radosław Michalak 2020-01-10 10:57:44
8935 dodano zarządzenia [50] Zarządzenie Nr 92/2019 Radosław Michalak 2020-01-10 10:21:25
8934 dodano zarządzenia [49] Zarządzenie Nr 52/2019 Radosław Michalak 2020-01-10 09:55:48
8933 zmodyfikowano strony informacyjne [17] REGULAMIN I SCHEMAT ORGANIZACYJNY Radosław Michalak 2020-01-10 09:51:05
8932 dodano zarządzenia [48] Zarządzenie Nr 140/2019 Radosław Michalak 2020-01-10 09:41:59
8931 dodano plik [4716] baza plików [140_zal.jpg] 140_zal.jpg Radosław Michalak 2020-01-10 09:38:25
8930 dodano plik [4715] zarządzenia [47] 0050.62.2019_zal.pdf Radosław Michalak 2020-01-10 09:29:02
8929 dodano zarządzenia [47] Zarządzenie Nr 62/2019 Radosław Michalak 2020-01-10 09:28:00
8928 dodano zarządzenia [46] Zarządzenie Nr 4/2019 Radosław Michalak 2020-01-10 08:29:11
8927 zmodyfikowano strony informacyjne [14] Podatki i opłaty Radosław Michalak 2020-01-09 13:38:36
8926 dodano plik [4714] niesklasyfikowane [2] ZIL-3_informacja las-pozostali_wspolwlasciciele.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:42:27
8925 dodano plik [4713] niesklasyfikowane [2] ZIL-2_załacznik_do_informacji_o_lasach-dane_przedmiotow_zwolnionych.pdf Radosław Michalak 2020-01-09 11:42:27

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-05-29 godz. 13:41

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 637 878

Liczba pojedynczych informacji:
2 994

Liczba plików (załączników):
4 934