STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
8550 dodano plik [4539] baza plików [25] wniosek_o_montaż_podlicznika.docx Radosław Michalak 2019-08-22 12:09:13
8549 dodano plik [4538] baza plików [25] wniosek_o_zmianę_danych_w_umowie.docx Radosław Michalak 2019-08-22 12:09:13
8548 dodano plik [4537] baza plików [25] wniosek_o_wyrażenie_zgody_na_wykonanie_przyłącza.docx Radosław Michalak 2019-08-22 12:09:13
8547 dodano strony informacyjne [25] ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Radosław Michalak 2019-08-22 12:06:01
8546 dodano plik [4536] zamówienia publiczne [248] protokół_z_otwarcia_21_08_2019.pdf Radosław Michalak 2019-08-21 15:43:39
8545 opublikowano wybory [54] Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2019-08-21 12:55:42
8544 dodano plik [4535] baza plików [54] obwieszczenie_plakaty.pdf Radosław Michalak 2019-08-21 12:55:30
8543 dodano wybory [54] Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2019-08-21 12:55:02
8542 zmodyfikowano strony informacyjne [22] REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Radosław Michalak 2019-08-20 13:43:18
8541 opublikowano wybory [53] Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych Radosław Michalak 2019-08-20 11:48:02
8540 dodano plik [4534] baza plików [53] obwieszczenie_okregi_wyborcze.pdf Radosław Michalak 2019-08-20 11:47:54
8539 dodano wybory [53] Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych Radosław Michalak 2019-08-20 11:47:21
8538 opublikowano wybory [52] Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Radosław Michalak 2019-08-20 11:42:47
8537 dodano plik [4533] baza plików [52] postanowienie_prezydenta_RP.pdf Radosław Michalak 2019-08-20 11:42:01
8536 dodano wybory [52] Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Radosław Michalak 2019-08-20 11:41:22
8535 dodano akcję wyborczą akcje wyborcze [3] Wybory Parlamentarne 2019 Radosław Michalak 2019-08-20 11:37:31
8534 opublikowano obwieszczenia [223] Obwieszczenie Wójta Gminy Radosław Michalak 2019-08-20 11:34:34
8533 dodano plik [4532] obwieszczenia [223] obwieszczenie_opinie_19_08_2019.pdf Radosław Michalak 2019-08-20 11:33:50
8532 dodano obwieszczenia [223] Obwieszczenie Wójta Gminy Radosław Michalak 2019-08-20 11:33:02
8531 dodano plik [4531] zamówienia publiczne [247] protokol.pdf Radosław Michalak 2019-08-19 16:22:41
8530 dodano plik [4530] zamówienia publiczne [249] siwz.zip Radosław Michalak 2019-08-14 22:29:51
8529 dodano plik [4529] zamówienia publiczne [249] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2019-08-14 22:29:51
8528 dodano zamówienia publiczne [249] Dostawy żwiru (pospółki drogowej) w ilości 6000 ton na wykonanie nawierzchni żwirowych Radosław Michalak 2019-08-14 22:25:28
8527 dodano plik [4528] zamówienia publiczne [248] siwz.zip Radosław Michalak 2019-08-12 17:45:29
8526 dodano plik [4527] zamówienia publiczne [248] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2019-08-12 17:45:29
8525 dodano zamówienia publiczne [248] Dostawa artykułów żywnościowych Radosław Michalak 2019-08-12 17:43:01
8524 dodano plik [4526] zamówienia publiczne [247] siwz.zip Radosław Michalak 2019-08-08 17:11:51
8523 dodano plik [4525] zamówienia publiczne [247] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2019-08-08 17:11:51
8522 dodano zamówienia publiczne [247] Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Długosiodło Radosław Michalak 2019-08-08 17:09:14
8521 opublikowano obwieszczenia [222] Zawiadomienie PGW Wody Polskie Radosław Michalak 2019-08-07 18:05:00
8520 dodano plik [4524] obwieszczenia [222] zawiadomienie_pgw.pdf Radosław Michalak 2019-08-07 18:04:20
8519 dodano obwieszczenia [222] Zawiadomienie PGW Wody Polskie Radosław Michalak 2019-08-07 18:02:50
8518 opublikowano obwieszczenia [221] Zawiadomienie PGW Wody Polskie Radosław Michalak 2019-08-01 11:39:39
8517 dodano plik [4523] obwieszczenia [221] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2019-08-01 11:39:30
8516 dodano obwieszczenia [221] Zawiadomienie PGW Wody Polskie Radosław Michalak 2019-08-01 11:38:51
8515 opublikowano aktualności [267] Informacja ws. suszy w gospodarstwach rolnych Radosław Michalak 2019-07-24 16:54:36
8514 dodano plik [4522] aktualności [267] wniosek_o_oszacowanie_szkód.docx Radosław Michalak 2019-07-24 16:54:27
8513 dodano aktualności [267] Informacja ws. suszy w gospodarstwach rolnych Radosław Michalak 2019-07-24 16:53:46
8512 opublikowano informacje [58] Współpraca z organizacjami pozarządowymi Radosław Michalak 2019-07-23 11:57:51
8511 dodano plik [4521] informacje [58] formularz_program_2020_1.docx Radosław Michalak 2019-07-23 11:57:42
8510 dodano informacje [58] Współpraca z organizacjami pozarządowymi Radosław Michalak 2019-07-23 11:56:46
8509 dodano plik [4520] ogłoszenia [189] Komunikat.pdf Radosław Michalak 2019-07-17 17:02:26
8508 opublikowano ogłoszenia [191] Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości Radosław Michalak 2019-07-16 16:59:01
8507 dodano plik [4519] ogłoszenia [191] Ogłoszenie.pdf Radosław Michalak 2019-07-16 16:58:45
8506 dodano ogłoszenia [191] Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości Radosław Michalak 2019-07-16 16:58:14
8505 opublikowano obwieszczenia [220] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-07-16 10:32:25
8504 dodano plik [4518] obwieszczenia [220] Obwieszczenie.pdf Radosław Michalak 2019-07-16 10:32:10
8503 dodano obwieszczenia [220] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-07-16 10:31:38
8502 zmodyfikowano obwieszczenia [219] Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-07-16 08:42:38
8501 opublikowano obwieszczenia [219] Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-07-16 08:41:26
8500 dodano plik [4517] obwieszczenia [219] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2019-07-16 08:41:14
8499 dodano obwieszczenia [219] Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-07-16 08:39:51
8498 opublikowano ogłoszenia [190] Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny Radosław Michalak 2019-07-15 10:00:23
8497 dodano plik [4516] ogłoszenia [190] OGŁOSZENIE_O_NABORZE_15072019.pdf Radosław Michalak 2019-07-15 10:00:16
8496 dodano ogłoszenia [190] Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny Radosław Michalak 2019-07-15 09:59:13
8495 opublikowano informacje [57] Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Radosław Michalak 2019-07-12 12:40:31
8494 dodano plik [4515] informacje [57] 5_zawiadomienie_o_zawarciu_umowy.docx Radosław Michalak 2019-07-12 12:40:15
8493 dodano plik [4514] informacje [57] 4_oświadczenie_o_poniesionych_kosztach.docx Radosław Michalak 2019-07-12 12:40:15
8492 dodano plik [4513] informacje [57] 3_oświadczenie_o_otrzymanej_pomocy.docx Radosław Michalak 2019-07-12 12:40:15
8491 dodano plik [4512] informacje [57] 2_formularz_pomoc-de-minimis.xlsx Radosław Michalak 2019-07-12 12:40:15
8490 dodano plik [4511] informacje [57] 1_wniosek.rtf Radosław Michalak 2019-07-12 12:40:15
8489 dodano informacje [57] Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Radosław Michalak 2019-07-12 12:34:30
8488 opublikowano obwieszczenia [218] Obwieszczenie Wójta Gminy Radosław Michalak 2019-07-12 08:52:45
8487 dodano obwieszczenia [218] Obwieszczenie Wójta Gminy Radosław Michalak 2019-07-12 08:52:39
8486 opublikowano obwieszczenia [217] Obwieszczenie Wójta Gminy Radosław Michalak 2019-07-10 15:57:56
8485 dodano plik [4510] obwieszczenia [217] zaw_wszczęcie_postępowania.pdf Radosław Michalak 2019-07-10 15:57:46
8484 dodano obwieszczenia [217] Obwieszczenie Wójta Gminy Radosław Michalak 2019-07-10 15:57:08
8483 zmodyfikowano strony informacyjne [1] DANE URZĘDU Radosław Michalak 2019-07-09 14:17:53
8482 opublikowano ogłoszenia [189] Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag Radosław Michalak 2019-07-08 15:37:16
8481 dodano plik [4509] ogłoszenia [189] oferta.pdf Radosław Michalak 2019-07-08 15:37:00
8480 dodano ogłoszenia [189] Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag Radosław Michalak 2019-07-08 15:35:25
8479 opublikowano obwieszczenia [216] Obwieszczenie RDOŚ Radosław Michalak 2019-07-04 13:42:33
8478 dodano plik [4508] obwieszczenia [216] obwieszczenie_WOOŚ_II.420.164.2019.DF.7.pdf Radosław Michalak 2019-07-04 13:42:25
8477 dodano obwieszczenia [216] Obwieszczenie RDOŚ Radosław Michalak 2019-07-04 13:40:55
8476 opublikowano obwieszczenia [215] Obwieszczenie RDOŚ Radosław Michalak 2019-07-04 13:40:24
8475 dodano plik [4507] obwieszczenia [215] obwieszczenie_WOOŚ_II.420.164.2019.DF.6.pdf Radosław Michalak 2019-07-04 13:40:15
8474 dodano obwieszczenia [215] Obwieszczenie RDOŚ Radosław Michalak 2019-07-04 13:39:56
8473 opublikowano obwieszczenia [214] Obwieszczenie RDOŚ Radosław Michalak 2019-07-04 13:37:45
8472 dodano plik [4506] obwieszczenia [214] obwieszczenie_WOOŚ_II.420.164.2019.DF.3.pdf Radosław Michalak 2019-07-04 13:37:36
8471 dodano obwieszczenia [214] Obwieszczenie RDOŚ Radosław Michalak 2019-07-04 13:37:12
8470 dodano plik [4505] oświadczenia [486] Teresa_Paradowska_grudzien_2018.pdf Radosław Michalak 2019-07-04 08:44:17
8469 dodano plik [4504] oświadczenia [472] Stanisław_Jastrzębski_grudzien_2018.pdf Radosław Michalak 2019-07-04 08:43:15
8468 opublikowano obwieszczenia [213] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-07-02 15:50:03
8467 dodano plik [4503] obwieszczenia [213] obwieszczenie.pdf Radosław Michalak 2019-07-02 15:49:54
8466 dodano obwieszczenia [213] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-07-02 15:48:25
8465 opublikowano obwieszczenia [212] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-07-01 09:30:36
8464 dodano plik [4502] obwieszczenia [212] obwieszczenie_starosty.pdf Radosław Michalak 2019-07-01 09:30:25
8463 dodano obwieszczenia [212] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-07-01 09:29:43
8462 dodano uchwały [1295] Uchwała Nr VIII/83/2019 Radosław Michalak 2019-06-27 15:09:00
8461 dodano uchwały [1294] Uchwała Nr VIII/82/2019 Radosław Michalak 2019-06-27 15:05:51
8460 dodano plik [4501] uchwały [1293] viii-81-2019_zal_5.pdf Radosław Michalak 2019-06-27 14:32:03
8459 dodano plik [4500] uchwały [1293] viii-81-2019_zal_4.pdf Radosław Michalak 2019-06-27 14:32:03
8458 dodano plik [4499] uchwały [1293] viii-81-2019_zal_3.pdf Radosław Michalak 2019-06-27 14:32:03
8457 dodano plik [4498] uchwały [1293] viii-81-2019_zal_2a.pdf Radosław Michalak 2019-06-27 14:32:03
8456 dodano plik [4497] uchwały [1293] viii-81-2019_zal_2.pdf Radosław Michalak 2019-06-27 14:32:03
8455 dodano plik [4496] uchwały [1293] viii-81-2019_zal_1.pdf Radosław Michalak 2019-06-27 14:32:03
8454 dodano uchwały [1293] Uchwała Nr VIII/81/2019 Radosław Michalak 2019-06-27 14:28:42
8453 dodano plik [4495] uchwały [1292] viii-80-2019_zal_2.pdf Radosław Michalak 2019-06-27 14:12:03
8452 dodano plik [4494] uchwały [1292] viii-80-2019_zal_1.pdf Radosław Michalak 2019-06-27 14:12:03
8451 dodano uchwały [1292] Uchwała Nr VIII/80/2019 Radosław Michalak 2019-06-27 14:10:08

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 212 759

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671