STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
9536 dodano plik [4992] obwieszczenia [249] 4210-25.pdf Radosław Michalak 2020-06-02 11:59:41
9535 skasowano plik [4991] informacje [250] 4210-26.pdf Radosław Michalak 2020-06-02 11:59:09
9534 skasowano plik [4990] informacje [249] 4210-25.pdf Radosław Michalak 2020-06-02 11:59:02
9533 dodano plik [4991] informacje [250] 4210-26.pdf Radosław Michalak 2020-06-02 11:58:32
9532 dodano obwieszczenia [250] Zawiadomienie PGW Wody Polskie Radosław Michalak 2020-06-02 11:58:03
9531 opublikowano obwieszczenia [249] Zawiadomienie PGW Wody Polskie Radosław Michalak 2020-06-02 11:57:31
9530 dodano plik [4990] informacje [249] 4210-25.pdf Radosław Michalak 2020-06-02 11:57:19
9529 dodano obwieszczenia [249] Zawiadomienie PGW Wody Polskie Radosław Michalak 2020-06-02 11:56:50
9528 zmodyfikowano informacje [80] Stanowisko Wójta na temat budowy linii 400kV Ostrołęka - Stanisławów Radosław Michalak 2020-06-01 14:35:45
9527 dodano plik [4989] baza plików [mapa.jpg] mapa.jpg Radosław Michalak 2020-06-01 14:32:21
9526 dodano plik [4988] baza plików [mapa_m.jpg] mapa_m.jpg Radosław Michalak 2020-06-01 14:32:21
9525 zmodyfikowano strony informacyjne [18] KOMISJE RADY GMINY Radosław Michalak 2020-06-01 08:52:07
9524 zmodyfikowano informacje [80] Stanowisko Wójta na temat budowy linii 400kV Ostrołęka - Stanisławów Radosław Michalak 2020-05-29 13:41:12
9523 zmodyfikowano informacje [80] Stanowisko Wójta na temat budowy linii 400kV Ostrołęka - Stanisławów Radosław Michalak 2020-05-29 08:51:09
9522 opublikowano informacje [80] Stanowisko Wójta na temat budowy linii 400kV Ostrołęka - Stanisławów Radosław Michalak 2020-05-29 08:49:28
9521 dodano informacje [80] Stanowisko Wójta na temat budowy linii 400kV Ostrołęka - Stanisławów Radosław Michalak 2020-05-29 08:49:19
9520 opublikowano ogłoszenia [205] Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości Radosław Michalak 2020-05-29 08:30:04
9519 dodano plik [4987] ogłoszenia [205] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2020-05-29 08:29:42
9518 dodano ogłoszenia [205] Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości Radosław Michalak 2020-05-29 08:28:54
9517 opublikowano informacje [79] Komunikat ws. budowy sieci światłowodowej Radosław Michalak 2020-05-28 13:11:50
9516 dodano informacje [79] Komunikat ws. budowy sieci światłowodowej Radosław Michalak 2020-05-28 13:11:45
9515 dodano plik [4986] zarządzenia [143] 0050-47-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-05-28 08:54:27
9514 dodano zarządzenia [143] Zarządzenie Nr 47/2020 Radosław Michalak 2020-05-28 08:49:04
9513 dodano plik [4985] ogłoszenia [204] wyniki_naboru.pdf Radosław Michalak 2020-05-27 12:24:14
9512 zmodyfikowano aktualności [299] Informacja ws. wznowienia handlu na placach targowych w Długosiodle Radosław Michalak 2020-05-26 15:53:41
9511 opublikowano aktualności [308] Informacja ws. zasad handlu na placach targowych w Długosiodle Radosław Michalak 2020-05-26 15:50:00
9510 dodano aktualności [308] Informacja ws. zasad handlu na placach targowych w Długosiodle Radosław Michalak 2020-05-26 15:49:54
9509 opublikowano aktualności [307] Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2020-05-26 14:57:37
9508 dodano aktualności [307] Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2020-05-26 14:57:31
9507 opublikowano aktualności [306] Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2020-05-26 14:54:37
9506 dodano aktualności [306] Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2020-05-26 14:54:28
9505 dodano plik [4984] uchwały [1352] xiii-140-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-05-26 13:57:01
9504 dodano uchwały [1352] Uchwała Nr XIII/140/2020 Radosław Michalak 2020-05-26 13:56:36
9503 dodano uchwały [1351] Uchwała Nr XIII/137/2020 Radosław Michalak 2020-05-26 13:52:12
9502 dodano plik [4983] uchwały [1350] xiii-139-2020_zal_6.pdf Radosław Michalak 2020-05-26 12:44:51
9501 dodano plik [4982] uchwały [1350] xiii-139-2020_zal_5.pdf Radosław Michalak 2020-05-26 12:44:51
9500 dodano plik [4981] uchwały [1350] xiii-139-2020_zal_4.pdf Radosław Michalak 2020-05-26 12:44:51
9499 dodano plik [4980] uchwały [1350] xiii-139-2020_zal_3.pdf Radosław Michalak 2020-05-26 12:44:51
9498 dodano plik [4979] uchwały [1350] xiii-139-2020_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-05-26 12:44:51
9497 dodano plik [4978] uchwały [1350] xiii-139-2020_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-05-26 12:44:51
9496 dodano uchwały [1350] Uchwała Nr XIII/139/2020 Radosław Michalak 2020-05-26 12:30:26
9495 dodano uchwały [1349] Uchwała Nr XIII/138/2020 Radosław Michalak 2020-05-26 12:20:55
9494 dodano zapis obrad rady gminy [14] XIV Sesja Rady Gminy Długosiodło - 22 maja 2020 r. godz. 12.00 Radosław Michalak 2020-05-26 11:09:50
9493 nadpisano plik [4569] baza plików [25] zgoda_na_przyłącze_kanalizacyjne.docx Radosław Michalak 2020-05-26 10:32:32
9492 nadpisano plik [4568] baza plików [25] zgoda_na_przyłącze_wodociągowe.docx Radosław Michalak 2020-05-26 10:32:00
9491 zmodyfikowano aktualności [298] Komunikat PSSE w Wyszkowie Radosław Michalak 2020-05-25 13:12:07
9490 zmodyfikowano aktualności [295] Informacja Wójta Gminy Radosław Michalak 2020-05-25 13:10:51
9489 zmodyfikowano aktualności [292] Informacja ws. dostępności dla interesantów lokali urzędu Radosław Michalak 2020-05-25 13:09:59
9488 opublikowano aktualności [305] Informacja ws. obsługi interesantów urzędu wewnątrz budynku Radosław Michalak 2020-05-25 13:07:12
9487 dodano aktualności [305] Informacja ws. obsługi interesantów urzędu wewnątrz budynku Radosław Michalak 2020-05-25 13:07:06
9486 zmodyfikowano strony informacyjne [1] DANE URZĘDU Radosław Michalak 2020-05-25 12:07:08
9485 nadpisano plik [4718] baza plików [25] wniosek_o_nadzór_nad_przyłączem_kanalizacyjnym.docx Radosław Michalak 2020-05-22 10:26:02
9484 nadpisano plik [4717] baza plików [25] wniosek_o_nadzór_nad_przyłączem_wodociągowym.docx Radosław Michalak 2020-05-22 10:25:46
9483 nadpisano plik [4718] baza plików [25] wniosek_o_nadzór_nad_przyłączem_kanalizacyjnym.docx Radosław Michalak 2020-05-22 09:46:24
9482 nadpisano plik [4717] baza plików [25] wniosek_o_nadzór_nad_przyłączem_wodociągowym.docx Radosław Michalak 2020-05-22 09:45:46
9481 zmiana opisu pliku [4718] baza plików [25] wniosek_o_nadzór_nad_przyłączem_kanalizacyjnym.docx Radosław Michalak 2020-05-22 09:41:07
9480 dodano plik [4977] niesklasyfikowane [7] wrg-os-4-Wniosek_sterylizacja_kastracja.docx Radosław Michalak 2020-05-21 13:13:06
9479 dodano plik [4976] niesklasyfikowane [7] wrg-os-3-Wniosek_psy_agresywne.docx Radosław Michalak 2020-05-21 13:13:06
9478 dodano plik [4975] niesklasyfikowane [7] wrg-os-2-karta_usług_decyzja_środowiskowa.docx Radosław Michalak 2020-05-21 13:03:20
9477 dodano plik [4974] niesklasyfikowane [7] wrg-os-1-karta_usług_usuwanie_azbestu.docx Radosław Michalak 2020-05-21 13:03:20
9476 dodano plik [4973] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-23-Rewitalizacja.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:28:20
9475 dodano plik [4972] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-22-wydawanie_zezwoleń_drzewa_krzewy.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:28:20
9474 dodano plik [4971] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-21-Usunięcie_drzewa.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:28:20
9473 dodano plik [4970] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-20-Wniosek_o_zmianę_studium.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:24:58
9472 dodano plik [4969] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-19-zmiana_terminu_opłat.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:24:58
9471 dodano plik [4968] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-18-bonifikata.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:24:58
9470 dodano plik [4967] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-17-aktualizacja_opłaty_użytkowanie.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:24:58
9469 dodano plik [4966] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-16-Trwały_zarząd.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:24:58
9468 dodano plik [4965] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-15-przekształcenie_użytkowania_wieczystego_zwykłe.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:24:58
9467 dodano plik [4964] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-14-przekształcenie_użytkowania_wieczystego.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:24:58
9466 dodano plik [4963] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-13-sprzedaż_użytkownikowi_wieczystemu.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:24:58
9465 dodano plik [4962] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-12-sprzedaż_bezprzetargowa.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:24:58
9464 dodano plik [4961] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-11-dzierżawy.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:24:58
9463 dodano plik [4960] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-10-Rozgraniczenie_nieruchomości.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:17:55
9462 dodano plik [4959] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-9-Podział_nieruchomości_niezależne.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:17:55
9461 dodano plik [4958] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-8-Podział_nieruchomości.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:17:55
9460 dodano plik [4957] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-7-Numery_porządkowe.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:17:55
9459 dodano plik [4956] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-6--Nadawanie_nazw_ulicom.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:17:55
9458 dodano plik [4955] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-5-Wydawanie_wypisów_ze_studium.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:17:55
9457 dodano plik [4954] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-4-Wydawanie_wypisów_z_mpzp.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:17:55
9456 dodano plik [4953] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-3-Wniosek_o_zmianę_planu.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:17:55
9455 dodano plik [4952] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-2-Uwagi_do_planu_studium.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:17:55
9454 dodano plik [4951] niesklasyfikowane [7] wrg-gn-1-Zmiana_sposobu_użytkowania.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:17:55
9453 dodano plik [4950] niesklasyfikowane [7] wfb-p-1-Podatek_od_nieruchomości-osoby_prawne.docx Radosław Michalak 2020-05-21 12:12:33
9452 opublikowano obwieszczenia [248] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2020-05-20 16:40:51
9451 dodano plik [4949] obwieszczenia [248] obwieszczenie.pdf Radosław Michalak 2020-05-20 16:40:42
9450 dodano obwieszczenia [248] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2020-05-20 16:40:20
9449 opublikowano aktualności [304] Informacja ws. zajęć opiekuńczo – wychowawczych Radosław Michalak 2020-05-20 15:36:37
9448 dodano aktualności [304] Informacja ws. zajęć opiekuńczo – wychowawczych Radosław Michalak 2020-05-20 15:36:31
9447 dodano plik [4948] ogłoszenia [204] Informacja_o_kandydatach.pdf Radosław Michalak 2020-05-20 13:06:07
9446 dodano plik [4947] zarządzenia [142] 0050-126-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-05-20 12:56:36
9445 dodano zarządzenia [142] Zarządzenie Nr 156/2019 Radosław Michalak 2020-05-20 12:55:11
9444 zmodyfikowano strony informacyjne [14] Podatki i opłaty Radosław Michalak 2020-05-20 09:54:35
9443 dodano plik [4946] niesklasyfikowane [7] wrg-it-6-Karta_usługi_lokalizacja_zjazdu.docx Radosław Michalak 2020-05-20 08:46:23
9442 dodano plik [4945] niesklasyfikowane [7] wrg-it-5-Karta_usługi_zajęcie_pasa_drogowego.docx Radosław Michalak 2020-05-20 08:46:23
9441 dodano plik [4944] niesklasyfikowane [7] wrg-it-4-Karta_usługi_umieszczenie_urzadzeń_w_pasie_drogowym.docx Radosław Michalak 2020-05-20 08:46:23
9440 dodano plik [4943] niesklasyfikowane [7] wrg-it-3-Karta_usługi_lokalizacja_urzadzeń.docx Radosław Michalak 2020-05-20 08:46:23
9439 dodano plik [4942] niesklasyfikowane [7] wrg-it-2-Karta_usługi_przyłącze_wod.docx Radosław Michalak 2020-05-20 08:46:23
9438 dodano plik [4941] niesklasyfikowane [7] wrg-it-1-Karta_usługi_przyłącze_kan.docx Radosław Michalak 2020-05-20 08:46:23
9437 dodano plik [4940] oświadczenia [523] Andrzej_Kuczyński_2019.pdf Radosław Michalak 2020-05-20 08:32:15

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-11 godz. 21:27

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 864 920

Liczba pojedynczych informacji:
3 061

Liczba plików (załączników):
5 064