Ogłoszenie
Nr 153
nieaktualne

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Długosiodło Opis stanowiska: Do obowiązków pracownika należy: prowadzenie ewidencji podmiotów będących płatnikami podatku...

Dodano: 12 lutego 2018 r. - godz. 15:53Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 734

Ogłoszenie
Nr 152
nieaktualne

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Długosiodło, położonych w obrębie ewidencyjnym 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło. Pozycja 1 Nier...

Dodano: 30 stycznia 2018 r. - godz. 15:47Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 414

Ogłoszenie
Nr 151
nieaktualne

Ogłoszenie Wójta Gminy

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wójt Gminy Długosiodło ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z za...

Dodano: 20 listopada 2017 r. - godz. 16:44Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 503

Ogłoszenie
Nr 150
nieaktualne

Ogłoszenie Wójta Gminy

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji w roku 2018 Wójt Gminy Długosiodło ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji w roku 2018: "Prowadzenie o...

Dodano: 16 listopada 2017 r. - godz. 14:11Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 367

Ogłoszenie
Nr 149
nieaktualne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Długosiodło na lata 2010-2025” Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw...

Dodano: 14 listopada 2017 r. - godz. 15:33Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 495

Ogłoszenie
Nr 148
nieaktualne

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Wójt Gminy Długosiodło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Długosiodło położonych w obrębie ewidencyjnym 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło oraz w obr...

Dodano: 14 listopada 2017 r. - godz. 14:19Zmodyfikowano: 14 listopada 2017 r. - godz. 14:24Licznik odwiedzin: 431

Ogłoszenie
Nr 147
nieaktualne

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i...

Dodano: 02 listopada 2017 r. - godz. 15:24Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 317

Ogłoszenie
Nr 146
nieaktualne

Informacja o konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi"

Konsultacja Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami W związku z obowiązkiem jaki nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiam do konsultacji P...

Dodano: 27 października 2017 r. - godz. 15:27Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 338

Ogłoszenie
Nr 145
nieaktualne

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Informacja ws. modernizacji ewidencji gruntów i budynków m.in. na terenie Gminy Długosiodło Starosta Powiatu Wyszkowskiego podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem moderniz...

Dodano: 12 października 2017 r. - godz. 21:27Zmodyfikowano: 12 października 2017 r. - godz. 21:29Licznik odwiedzin: 414

Ogłoszenie
Nr 144
nieaktualne

Ogłoszenie o sprzedaży równiarki samojezdnej i ciągnika rolniczego

ZGK Sp. z o.o. w Długosiodle ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż równiarki samojezdnej i ciągnika rolniczego Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż równiarki samojezdnej i ciągnika rolniczego. Równiarka samojezdna marka...

Dodano: 10 października 2017 r. - godz. 13:26Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 533

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-02-18 godz. 10:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 632 079

Liczba pojedynczych informacji:
2 672

Liczba plików (załączników):
4 233