Ogłoszenie
Nr 25
nieaktualne

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji

WÓJT GMINY DŁUGOSIODŁO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji w roku 2012 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon...

Dodano: 31 stycznia 2012 r. - godz. 14:54Zmodyfikowano: 29 lutego 2012 r. - godz. 18:02Licznik odwiedzin: 901

Ogłoszenie
Nr 24
nieaktualne

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ...

Dodano: 05 stycznia 2012 r. - godz. 18:50Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 887

Ogłoszenie
Nr 23
nieaktualne

Przetarg nieograniczony na dzierżawę działki

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Długosiodle ogłasza II przetarg nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej numerem: 666 o powierzchni 1,03 ha położonej w miejscowości Długosiodło przy ul. Poświętne 36 stanowiącej własność...

Dodano: 05 stycznia 2012 r. - godz. 18:30Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 862

Ogłoszenie
Nr 22
nieaktualne

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE usługa polegająca na rozliczaniu projektu pn. „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” realizowanego przez Gminę Długosiodło. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia publicznego o wartości pon...

Dodano: 21 października 2011 r. - godz. 16:36Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1033

Ogłoszenie
Nr 21
nieaktualne

GOPS w Długosiodle poszukuje osoby na stanowisko PRAWNIK

Ogłoszenie Nr 3.POKL.2011 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle poszukuje osoby na stanowisko PRAWNIK w projekcie systemowym „Uwierzyć w siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczn...

Dodano: 04 sierpnia 2011 r. - godz. 16:04Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 932

Ogłoszenie
Nr 20
nieaktualne

GOPS w Długosiodle zaprasza do składania ofert na zorganizowanie szkoleń/kursów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Uwierzyć w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i...

Dodano: 04 sierpnia 2011 r. - godz. 14:44Zmodyfikowano: 05 sierpnia 2011 r. - godz. 08:20Licznik odwiedzin: 957

Ogłoszenie
Nr 19
nieaktualne

GOPS w Długosiodle poszukuje osoby na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO

Ogłoszenie Nr 2.POKL.2011 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle poszukuje osoby na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO w projekcie systemowym „Uwierzyć w siebie” współfinansowanym przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu...

Dodano: 29 kwietnia 2011 r. - godz. 17:29Zmodyfikowano: 18 maja 2011 r. - godz. 10:12Licznik odwiedzin: 1180

Ogłoszenie
Nr 18
nieaktualne

GOPS w Długosiodle poszukuje osoby na stanowisko PSYCHOLOG

Ogłoszenie Nr 1.POKL.2011 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle poszukuje osoby na stanowisko PSYCHOLOG w projekcie systemowym „Uwierzyć w siebie” współfinansowanym przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecz...

Dodano: 29 kwietnia 2011 r. - godz. 17:17Zmodyfikowano: 18 maja 2011 r. - godz. 10:12Licznik odwiedzin: 1200

Ogłoszenie
Nr 17
nieaktualne

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Długosiodło ogłasza II przetarg na sprzedaż autobusu Rodzaj pojazdu: autobus, marka: AUTOSAN S.A., model: H9.21 12,5 t, wersja: 41 Nr rej.: WWY A620, rok produkcji: 2000 Cena wywoławcza – 33 000,00 zł (słownie: trzydzieśc...

Dodano: 05 kwietnia 2011 r. - godz. 13:21Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1463

Ogłoszenie
Nr 16
nieaktualne

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborzena wolne stanowisko referenta ds. promocji i turystyki w Gminnym Centrum Informacji,Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / D...

Dodano: 10 marca 2011 r. - godz. 11:31Zmodyfikowano: 11 kwietnia 2011 r. - godz. 13:56Licznik odwiedzin: 1729

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-03-21 godz. 16:09

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 672 992

Liczba pojedynczych informacji:
2 691

Liczba plików (załączników):
4 277