Ogłoszenie o dofinansowaniu

Dodano: 03 października 2023 r. - godz. 08:57

Informacja aktualna do: 31 grudnia 2023 r. - godz. 23:59

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Długosiodło

Wójt Gminy Długosiodło informuje, że od 03 października 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Długosiodło.

Dotacja przyznawana będzie na następujące przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, w szczególności wydatki związane z:

 1. zmianą systemu ogrzewania węglowego na jeden z niżej wymienionych systemów:
  • ogrzewanie wykorzystujące odnawialne źródła energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r., poz. 1378 ze zm.),
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie olejowe (lekki olej opałowy);
 2. zamontowaniem urządzeń do regulacji wykorzystywanego ciepła (m.in. w postaci zaworów i głowic termostatycznych na każdym grzejniku);
 3. likwidacją zainstalowanych nieefektywnych źródeł ciepła;
 4. modernizacją instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 5. uszczelnieniem okien i drzwi lub ich wymianą na bardziej energooszczędne;
 6. montażem lub modernizacją ocieplenia ścian zewnętrznych i docieplenie innych przegród takich jak stropy, podłogi i dachy;
 7. modernizacją systemów wentylacyjnych;
 8. montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 9. wykonaniem dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Działania określone w lit. b) – i) będą uznane za koszty kwalifikowane wyłącznie w przypadku jednoczesnej zmiany systemu ogrzewania węglowego na jeden z systemów wymienionych w lit. a).

Dotacja nie obejmuje kosztów osprzętu, narzędzi potrzebnych do realizacji zadań.

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy Długosiodło, pokój nr 17, 18, 19 lub do pobrania ze strony bip.dlugosiodlo.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 64 23 671, 29 64 656, 29 64 23 657 oraz w załączniku do Uchwały Nr XLIII/506/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na poprawę efektywności energetycznej budynków w Gminie Długosiodło.

Wydatki na realizację przedsięwzięcia mogą być ponoszone po zawarciu umowy z Gminą Długosiodło.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 7)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-11-28 godz. 16:55

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 184 962

Liczba pojedynczych informacji:
4 110

Liczba plików (załączników):
7 324

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe