Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - opiekun w żłobku

Dodano: 18 sierpnia 2022 r. - godz. 11:03

Informacja nieaktualna od: 26 sierpnia 2022 r. - godz. 15:00

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Długosiodło ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Żłobku w Długosiodle ul. T. Kościuszki 3a - Opiekun w żłobku.

 1. Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie:
  • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
  • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka
  • opracowanie planu zajęć i ich realizacja
  • współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi
  • obowiązek przyjmowania i wydawania dzieci
  • prowadzenie ewidencji obecności dzieci
 2. Zapraszamy osoby posiadające kwalifikacje
  • pielęgniarki, położnej,
  • opiekunki dziecięcej,
  • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, społeczno- wychowawczego, wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego

  lub która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:

  • wczesne wspomaganie rozwoju,
  • wspomaganie rozwoju dzieci,
  • edukacja prorozwojowa,
  • pedagogika małego dziecka,
  • psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

  a także osoby która posiada co najmniej wykształcenie:

  • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem
  • średnie lub średnie branżowe i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna
 3. Forma zatrudnienia - na podstawie umowy o pracę.
 4. Paca w godzinach 7.00-17.00

Życiorys wraz z podaniem (listem motywacyjnym) należy składać w budynku Urzędu Gminy Długosiodło, pok.1 (I piętro) w terminie do 26 sierpnia 2022 r.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-10-04 godz. 16:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 054 296

Liczba pojedynczych informacji:
4 077

Liczba plików (załączników):
7 203

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe