Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Długosiodło

Dodano: 27 sierpnia 2020 r. - godz. 15:26

Informacja nieaktualna od: 11 września 2020 r. - godz. 15:00

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Długosiodło ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Urzędzie Gminy Długosiodło.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją: ”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac" w terminie do dnia 11 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Długosiodle, przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 , pokój nr 1 – sekretariat, do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w załączniku no niniejszego ogłoszenia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-10-28 godz. 15:34

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 108 435

Liczba pojedynczych informacji:
3 119

Liczba plików (załączników):
5 231