Wybory uzupełniające ławników

Dodano: 07 stycznia 2020 r. - godz. 14:25

Informacja nieaktualna od: 31 stycznia 2020 r. - godz. 23:59

Wybory uzupełniające ławników

Na podstawie art. 161 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce poinformował Radę Gminy Długosiodło, że Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2020 – 2023 przez Radę Gminy Długosiodło do:

  • Sądu Rejonowego w Wyszkowie – 1 ławnik, w tym do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 31 stycznia 2020 r.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 15:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 785

Liczba pojedynczych informacji:
3 048

Liczba plików (załączników):
5 029