Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Dodano: 13 listopada 2019 r. - godz. 11:07

Informacja nieaktualna od: 05 grudnia 2019 r. - godz. 16:00

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.)

Wójt Gminy Długosiodło

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W konkursie mogą wziąć udział:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.),
  2. inne podmioty wskazane w art.3 ust.3 ustawy wymienionej w pkt. 1.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych planowanych na jego realizację: Wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowej ulic Długosiodła wraz z cyklem imprez okołoświątecznych.

Przewidywana kwota dofinansowania w 2019 r. – 25 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 31 stycznia 2019 r.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Długosiodło, do 05 grudnia 2019 r. do godziny 16.00.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-10 godz. 15:03

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 761 188

Liczba pojedynczych informacji:
3 035

Liczba plików (załączników):
5 018