Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi"

Dodano: 29 października 2019 r. - godz. 12:27

Informacja nieaktualna od: 07 listopada 2019 r. - godz. 16:00

Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi"

W związku z obowiązkiem jaki nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiam do konsultacji PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DŁUGOSIODŁO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 r.

Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do dnia 07 listopada 2019 roku do godz. 16:00 na dziennik podawczy Urzędu Gminy ul. T. Kościuszki 2, I piętro, pokój nr 1 lub e-mailem: gmina@dlugosiodlo.pl.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-10 godz. 15:03

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 761 141

Liczba pojedynczych informacji:
3 035

Liczba plików (załączników):
5 018