Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze

Dodano: 12 lutego 2018 r. - godz. 15:53

Informacja nieaktualna od: 23 lutego 2018 r. - godz. 23:59

Ogłoszenie
o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw wymiaru podatków i opłat
w Urzędzie Gminy Długosiodło

Opis stanowiska:

Do obowiązków pracownika należy:

 1. prowadzenie ewidencji podmiotów będących płatnikami podatku od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy Długosiodło.
 2. naliczanie podatków:
  1. podatku rolnego,
  2. podatku leśnego,
  3. podatku od nieruchomości,
  4. podatku od środków transportowych.
 3. prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów i odpisów podatku od osób fizycznych i od osób prawnych.
 4. wydawanie decyzji w sprawach:
  1. podatku od nieruchomości, rolnego ,leśnego, od środków transportowych,
  2. ustalania łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych,
 5. realizacja czynności w zakresie:
  1. wysyłania wezwań do podatników o złożenie wykazów,
  2. wprowadzanie do bazy komputerowej zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji dostarczonych przez pocztę, sołtysów oraz dopinanie zwrotek do kopii decyzji rocznych wymiaru podatku,
  3. prowadzenia postępowań i wydawanie postanowień zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, w tym ustalanie spadkobierców, ustanowienia kuratora spadku,
 6. przygotowywanie sprawozdań na potrzeby Rady Gminy i sprawozdań z działalności Wójta.
 7. przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych zadań.
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach powierzonego zakresu czynności.
 9. kompletowanie wniosków i przygotowywanie decyzji związanych z przyznawaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
 10. realizacja innych zadań w ramach powierzonego zakresu obowiązku.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją;
”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat" w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Długosiodle, przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 , pokój nr 1 – sekretariat, do godz. 16:00.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-11-15 godz. 15:49

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 527 463

Liczba pojedynczych informacji:
2 509

Liczba plików (załączników):
4 002