Informacja o konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi"

Dodano: 27 października 2017 r. - godz. 15:27

Informacja nieaktualna od: 02 listopada 2017 r. - godz. 23:59

Konsultacja
Rocznego Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

W związku z obowiązkiem jaki nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiam do konsultacji PROJEKT ROCZNEGO PROGRAU WSPÓŁPRACY GMINY DŁUGOSIOŁO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁANOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 r.

Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do dnia 02 listopada 2017 roku do godz. 16:00 na dziennik podawczy Urzędu Gminy ul. T. Kościuszki 2, I piętro, pokój nr 1 lub e-mailem: gmina@dlugosiodlo.pl.

Z up. Wójta
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 039

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991