Nr 12

Informacja ws. uprzątania chodników ze śniegu, lodu i błota

Informuję, że obowiązkiem mieszkańców, których nieruchomości położone są przy drogach gminnych jest utrzymywanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie chodników ze śniegu, lodu i błota. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 13 wr...

Dodano: 09 grudnia 2013 r. - godz. 15:25Zmodyfikowano: 09 grudnia 2013 r. - godz. 15:31Licznik odwiedzin: 1228

Nr 11

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.

Dodano: 30 kwietnia 2013 r. - godz. 10:45Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1350

Nr 10

Informacja odnośnie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości

Status prawny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego reguluje ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). Przyłącze wodociąg...

Dodano: 28 marca 2013 r. - godz. 15:02Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1628

Nr 9

Informacja w sprawie opłat za odbieranie odpadów komunalnych

W dniu 30 marca 2012 r. Rada Gminy Długosiodło podjęła Uchwałę Nr XV/241/2012 zmieniającą Uchwałę Nr XIV/227/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów ...

Dodano: 13 czerwca 2012 r. - godz. 14:24Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1831

Nr 7

Informacja w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarowan...

Dodano: 12 kwietnia 2012 r. - godz. 10:55Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1667

Nr 6

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów

Wójt Gminy Długosiodło informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Długosiodło prowadzić działalność...

Dodano: 12 marca 2012 r. - godz. 14:57Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1597

Nr 4

Informacja o bezpłatnych workach do selektywnej zbiórki odpadów

Uprzejmie informujemy, że od 01.04.2010 r. firma MPK Sp. z o.o., Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5, będzie dostarczać i bezpłatnie odbierać worki do selektywnej zbiórki odpadów. Selektywna zbiórka obejmuje: tworzywa sztuczne, szkło, makul...

Dodano: 02 kwietnia 2010 r. - godz. 13:10Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 2266

Nr 3

Informacja dla właścicieli psów

W związku ze skargami na swobodne przebywanie psów w miejscach publicznych, przypominam właścicielom zwierząt o obowiązku sprawowania nad nimi właściwej opieki wykluczającej uciążliwość i zagrożenie dla ludzi. Zabrania się przebywania ps...

Dodano: 02 kwietnia 2010 r. - godz. 11:52Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1882

Nr 2

Informacja w sprawie odpadów komunalnych

Decyzją nr OS-IN.rm.411/312-8/1/08 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał z dniem 30 października 2008 r. użytkowanie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe Bosewo. W związku z powyższym zakazuje się przy...

Dodano: 22 lutego 2010 r. - godz. 10:12Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1920

Nr 1

Informacja o opłatach skarbowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Wykaz obowiązujących opłat skarbowych dotyczących wydawania decyzji i czynności urzędowych będących w kompetencji Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Lp.NAZWA OBIEKTUSKŁADOWE OPŁATYSUMA STAWKA...

Dodano: 22 lutego 2010 r. - godz. 10:11Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1881

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-11-26 godz. 15:22

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 182 364

Liczba pojedynczych informacji:
3 141

Liczba plików (załączników):
5 286