Nr 27

Sprawozdania z konsultacji społecznych

Sprawozdania z konsultacji społecznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło.

Dodano: 17 stycznia 2018 r. - godz. 15:30Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 973

Nr 26

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), podaję do publicznej wiado...

Dodano: 27 grudnia 2017 r. - godz. 15:44Zmodyfikowano: 27 grudnia 2017 r. - godz. 15:45Licznik odwiedzin: 1116

Nr 25

Projekt SUiKZP Gminy Długosiodło

W załączniku do niniejszej informacji znajduje się wyłożony do wglądu Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodano: 13 grudnia 2017 r. - godz. 10:29Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 2987

Nr 24

System oświaty - dotacje i liczba uczniów

Zgodnie z Art. 78e Ustawy o systemie oświaty publikujemy następujące informacje: Podstawowa kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej: 8622,87 zł / rok Statystyczna liczba uczniów szkoły podstawowej: 522 uczniów Podstawowa kwota dot...

Dodano: 09 listopada 2017 r. - godz. 09:11Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 855

Nr 23

Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Długosiodło za rok szkolny 2016/2017

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe / Dz.U. z 2017r poz.59 / W art.7 ust1. ustawy z...

Dodano: 02 listopada 2017 r. - godz. 15:29Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 862

Nr 22

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie umowy przekazania grantu dla Gminy Długosiodło na realizację konsultacji nr 2, uchwały nr XVI/137/08 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przepro...

Dodano: 04 lipca 2017 r. - godz. 13:53Zmodyfikowano: 04 lipca 2017 r. - godz. 14:00Licznik odwiedzin: 1048

Nr 21

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 Szanowni Rodzice! Do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło przyjmuje się z urzędu dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamie...

Dodano: 13 kwietnia 2017 r. - godz. 13:51Zmodyfikowano: 13 kwietnia 2017 r. - godz. 13:52Licznik odwiedzin: 1082

Nr 20

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Długosiodło za 2016 rok

Dodano: 15 marca 2017 r. - godz. 09:11Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1004

Nr 19

Rekrutacja do przedszkoli w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 Szanowni Rodzice! W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszka...

Dodano: 06 marca 2017 r. - godz. 15:20Zmodyfikowano: 06 marca 2017 r. - godz. 15:23Licznik odwiedzin: 1065

Nr 18

Informacja UMWM ws. opłat środowiskowych za rok 2016

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Ur...

Dodano: 26 stycznia 2017 r. - godz. 09:24Zmodyfikowano: 26 stycznia 2017 r. - godz. 09:25Licznik odwiedzin: 1265

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-06-16 godz. 16:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 889 625

Liczba pojedynczych informacji:
3 342

Liczba plików (załączników):
5 767

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe