Nr 15

Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2016/2017

Informacja ws. zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 Szanowni Państwo, Zgodnie z nowymi zasadami rekrutacji, do ...

Dodano: 29 stycznia 2016 r. - godz. 16:38Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 634

Nr 14

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Urzędu Gminy Długosiodło

Petycje można: przesłać listownie, na adres: Urząd Gminy Długosiodło ul.T.Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło; przesłać faksem, na numer: (29) 7412526; przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usł...

Dodano: 15 stycznia 2016 r. - godz. 12:33Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 631

Nr 13

Informacja dla właścicieli zwierząt domowych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominam, że każdy kto utrzymuje zwierzę domowe ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobo...

Dodano: 09 grudnia 2013 r. - godz. 15:31Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 948

Nr 12

Informacja ws. uprzątania chodników ze śniegu, lodu i błota

Informuję, że obowiązkiem mieszkańców, których nieruchomości położone są przy drogach gminnych jest utrzymywanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie chodników ze śniegu, lodu i błota. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 13 wr...

Dodano: 09 grudnia 2013 r. - godz. 15:25Zmodyfikowano: 09 grudnia 2013 r. - godz. 15:31Licznik odwiedzin: 935

Nr 11

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.

Dodano: 30 kwietnia 2013 r. - godz. 10:45Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1069

Nr 10

Informacja odnośnie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości

Status prawny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego reguluje ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). Przyłącze wodociąg...

Dodano: 28 marca 2013 r. - godz. 15:02Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1268

Nr 9

Informacja w sprawie opłat za odbieranie odpadów komunalnych

W dniu 30 marca 2012 r. Rada Gminy Długosiodło podjęła Uchwałę Nr XV/241/2012 zmieniającą Uchwałę Nr XIV/227/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów ...

Dodano: 13 czerwca 2012 r. - godz. 14:24Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1529

Nr 7

Informacja w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarowan...

Dodano: 12 kwietnia 2012 r. - godz. 10:55Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1324

Nr 6

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów

Wójt Gminy Długosiodło informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Długosiodło prowadzić działalność...

Dodano: 12 marca 2012 r. - godz. 14:57Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1279

Nr 4

Informacja o bezpłatnych workach do selektywnej zbiórki odpadów

Uprzejmie informujemy, że od 01.04.2010 r. firma MPK Sp. z o.o., Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5, będzie dostarczać i bezpłatnie odbierać worki do selektywnej zbiórki odpadów. Selektywna zbiórka obejmuje: tworzywa sztuczne, szkło, makul...

Dodano: 02 kwietnia 2010 r. - godz. 13:10Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1922

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-11-18 godz. 15:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 096 628

Liczba pojedynczych informacji:
2 860

Liczba plików (załączników):
4 585