Nr 34

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Długosiodło I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewid...

Dodano: 30 kwietnia 2018 r. - godz. 16:13Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 438

Nr 33

Informacja ws. dyżurów Komisarzy Wyborczych

Terminy dyżurów oraz adres siedziby Komisarzy Wyborczych Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce mających we właściwości terytorialnej powiaty: ostrołęcki, ostrowski, miasto na prawach powiatu Ostrołęka, makowski, pułtuski, wyszk...

Dodano: 16 kwietnia 2018 r. - godz. 12:35Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 424

Nr 32

Sprawozdanie z konsultacji społecznych (SUiKZP)

Sprawozdanie z konsultacji społecznych - Spotkanie otwarte dotyczące przedstawienia rozstrzygnięcia uwag złożonych do wyłożonego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło

Dodano: 29 marca 2018 r. - godz. 15:05Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 344

Nr 31

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice! Do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło przyjmuje się z urzędu dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoł...

Dodano: 31 stycznia 2018 r. - godz. 14:39Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 478

Nr 30

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice! W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło. Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ...

Dodano: 31 stycznia 2018 r. - godz. 14:08Zmodyfikowano: 31 stycznia 2018 r. - godz. 14:09Licznik odwiedzin: 472

Nr 29

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło. Wójt Gminy Długosiodło na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ...

Dodano: 30 stycznia 2018 r. - godz. 16:02Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 533

Nr 28

Plan zamówień na 2018 rok

Roczny plan postępowań o udzielenia zamówień na 2018 rok.

Dodano: 24 stycznia 2018 r. - godz. 15:06Zmodyfikowano: 24 stycznia 2018 r. - godz. 15:06Licznik odwiedzin: 507

Nr 27

Sprawozdania z konsultacji społecznych

Sprawozdania z konsultacji społecznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło.

Dodano: 17 stycznia 2018 r. - godz. 15:30Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 467

Nr 26

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), podaję do publicznej wiado...

Dodano: 27 grudnia 2017 r. - godz. 15:44Zmodyfikowano: 27 grudnia 2017 r. - godz. 15:45Licznik odwiedzin: 568

Nr 25

Projekt SUiKZP Gminy Długosiodło

W załączniku do niniejszej informacji znajduje się wyłożony do wglądu Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodano: 13 grudnia 2017 r. - godz. 10:29Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1910

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-11-08 godz. 10:16

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 087 395

Liczba pojedynczych informacji:
2 857

Liczba plików (załączników):
4 577