Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Dodano: 21 stycznia 2021 r. - godz. 09:31

Szanowni Rodzice!

Do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę bierze się kryteria wymienione w uchwale Nr XXI/226/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Jeżeli przyjęcie dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Długosiodło wymaga zmian w organizacji pracy placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Długosiodło.

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-03-02 godz. 13:55

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 483 288

Liczba pojedynczych informacji:
3 213

Liczba plików (załączników):
5 545

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe