Gminne przewozy autobusowe

Dodano: 01 lipca 2020 r. - godz. 09:18

Gminne przewozy autobusowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lipca br. Gmina Długosiodło przystępuje do realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Gminne przewozy autobusowe zostają uruchomione na liniach komunikacyjnych relacji:

  1. Długosiodło – Długosiodło przez Plewki, Wólka Grochowa,
  2. Długosiodło – Długosiodło przez Kalinowo, Jaszczułty,
  3. Długosiodło – Długosiodło przez Marianowo, Sieczychy,
  4. Długosiodło – Długosiodło przez Nowa Pecyna,
  5. Długosiodło – Długosiodło przez Prabuty, Grądy Szlacheckie, Olszaki
  6. Długosiodło – Długosiodło przez Dębienica, Augustowo

Cena biletu wynosi 2 zł niezależnie od długości trasy. Uznawane są ulgi ustawowe. W związku z tym, że uruchamiane linie są deficytowe planuje się, że przewoźnik otrzyma dopłatę w wysokości 225 265,25 zł, w tym środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w wysokości 193 084,50 zł. Na realizację tego zadania Gmina Długosiodło przeznaczy środki własne w kwocie 32 180,75 zł.

Wykonawcą przewozów autobusowych jest firma „Sanimax – Transport s.c.” Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska, ul. Sokołowska 9/286, 01-142 Warszawa.

Przewozy autobusowe w ww. zakresie będą wykonywane do 31 grudnia 2020 r.

Linia komunikacyjna Długosiodło – Długosiodło przez Plewki, Wólka Grochowa, zawierać będzie łącznie 19 przystanków. W ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej wykonywane będą dziennie 3 kursy w dni robocze i 2 kursy w soboty, niedziele i święta. Liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych w ramach poszczególnych kursów będzie wynosiła 19. Długość linii – 19,5 km.

Linia komunikacyjna Długosiodło – Długosiodło przez Kalinowo, Jaszczułty, zawierać będzie łącznie 20 przystanków. W ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej wykonywane będą dziennie 3 kursy w dni robocze i 2 kursy w soboty, niedziele i święta. Liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych w ramach poszczególnych kursów będzie wynosiła 20. Długość linii – 19,9 km.

Linia komunikacyjna Długosiodło – Długosiodło przez Marianowo, Sieczychy, zawierać będzie łącznie 22 przystanki. W ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej wykonywane będą dziennie 3 kursy w dni robocze i 2 kursy w soboty, niedziele i święta Liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych w ramach wykonywanego kursu będzie wynosiła 22. Długość linii – 28,8 km.

LLinia komunikacyjna Długosiodło – Długosiodło przez Nowa Pecyna, zawierać będzie łącznie 15 przystanków. W ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej wykonywane będą dziennie 3 kursy w dni robocze i 2 kursy w soboty, niedziele i święta. Liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych w ramach poszczególnych kursów będzie wynosiła 15. Długość linii – 15,4 km.

Linia komunikacyjna Długosiodło – Długosiodło przez Prabuty, Grądy Szlacheckie, Olszaki, zawierać będzie łącznie 21 przystanków. W ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej wykonywane będą dziennie 3 kursy w dni robocze i 2 kursy w soboty, niedziele i święta. Liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych w ramach poszczególnych kursów będzie wynosiła 21. Długość linii – 30,7 km.

Linia komunikacyjna Długosiodło – Długosiodło przez Dębienica, Augustowo, zawierać będzie łącznie 14 przystanków. W ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej wykonywane będą dziennie 3 kursy w dni robocze i 2 kursy w soboty, niedziele i święta Liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych w ramach wykonywanego kursu będzie wynosiła 14. Długość linii – 15,2 km.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 6)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-11-26 godz. 15:22

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 182 420

Liczba pojedynczych informacji:
3 141

Liczba plików (załączników):
5 286