Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego

Dodano: 20 listopada 2019 r. - godz. 16:00

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację
o wyniku przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło,
który odbył się w dniu 08 listopada 2019 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Jaszczułty, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00065746/1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 462 o powierzchni 0,02 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło pod teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) - 4 400,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-10 godz. 15:03

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 761 307

Liczba pojedynczych informacji:
3 035

Liczba plików (załączników):
5 018